Clicks644
Ostrik
16
Vassula proti katolické víře. Kongregace pro nauku víry o VassuleMore
Vassula proti katolické víře.

Kongregace pro nauku víry o Vassule
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den ve spolek.
____________________________________________________________________________________________
Připomeneme si dvě největší přikázání:
Mk 12:29-31

29Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 30a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den ve spolek.
____________________________________________________________________________________________
Připomeneme si dvě největší přikázání:
Mk 12:29-31

29Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 30a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘. 31Druhé je toto: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato.“
🤗
Samson1
Filofej
Nech o druhých zmýšľame Ježišovým srdcom.
Požehnanú noc, brat Kokso.
Filofej
Mám pocit, že to tu dosť riešiš. A pritom do srdca zosnulého brata Rogera, alebo Vassulinho vidí iba Boh.Nechaj to na Neho.
2 more comments from Filofej
Filofej
Pozri sa do našich radov Kokso a zdúpnieš hrôzou. Bežní slovenskí katolíci bežne žijú pred svadbou "bez papiera",mnohí ani nepoznajú základné pravdy viery,veria v reinkarnáciu, navštevujú veštice, sv.Prijímanie je pre nich iba "oblátka" a nič viac, a to nespomínam umelé potraty alebo poslušnosť hierarchii.
A ty riešiš brata Rogera alebo Vassulu 😲
Filofej
To je iba tvoje súdenie, Kokso.
Ostrik
Filofej
Filofej
V podstate áno.Ale neklamú,oni sa verejne hlásia ku viere, ktorá je svojou podstatou katolícka.Mnoho členov iných cirkví sú katolíkmi, i keď nie papierovo.Dokonca aj ich najvyšší predstavitelia, len sa o tom vždy verejne nevie;)
Práve to riešila aj dogmatická konstitucia Lumen Gentium
One more comment from Filofej
Filofej
Ak vyznajú vieru v katolícke sviatosti.
Pravoslávni majú presne tie isté sviatosti ako katolici,taktiež pravé kňazstvo a apoštolskú postupnosť u biskupov.Ak Vassula uznáva aj primát pápeža, tak potom jej katolícki kňazi neodmietaju podať sv. Prijímanie
Ostrik
Filofej
Kokso,pretože to ty nechapeš,tak to ešte nie je relevantné.
Ostrik
Filofej
Pre úplnosť dodávam, že toto stanovisko kardinála Levadu nie je nezmeniteľné.Tak ako kedysi boli zjavenia dané sv.sestre Faustíne zverejnené v dielku "Denníček milosrdenstva v mojej duši " zaradené na index kardinálom Ottavianim a neskôr boli sv.Janom Pavlom II uznané ako pravé.
Celú situáciu robí zaujímavou to,že Vassula Rydén je pravoslávna kresťanka a nikdy neprijala rozhodnutie prestúpiť do …More
Pre úplnosť dodávam, že toto stanovisko kardinála Levadu nie je nezmeniteľné.Tak ako kedysi boli zjavenia dané sv.sestre Faustíne zverejnené v dielku "Denníček milosrdenstva v mojej duši " zaradené na index kardinálom Ottavianim a neskôr boli sv.Janom Pavlom II uznané ako pravé.
Celú situáciu robí zaujímavou to,že Vassula Rydén je pravoslávna kresťanka a nikdy neprijala rozhodnutie prestúpiť do KC.Prijíma sviatosti u pravoslávnych a ak sa nachádza medzi katolíkmi, tak u nich.
Akékoľvek rozhodnutia rímskych kongregácií sa jej netýkajú, pretože nie je rímska katolíčka.A medzi katolíckym klérom má svojich priaznivcov i odporcov rovnako ako aj medzi pravoslávnym klérom.
Čo je však podstatné tak to sú samotné posolstvá zapísané v dielku "Skutočný život v Bohu"
Ak si to neprečítate,tak vôbec nemáte ani šajnu o čo v prípade Vassuly Rydén ide.
Ja osobne som vždy pri čítaní týchto posolstiev vnútorne pohnutý a pokladám Vassuline myšlienky za silne inšpirované Duchom Svätým. V každom prípade však zachovávam mieru potrebnej opatrnosti.
Ostrik
Písmo o Vassule:
Mt 24:4-5
4Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.5Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú.
Mt 24:23-24
23Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte.24Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
More
Písmo o Vassule:
Mt 24:4-5
4Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.5Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú.
Mt 24:23-24
23Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte.24Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
Nechodte za Vassulou, nieje to Kristus. Iba fantazíruje za peniaze. 🤗
Ostrik
2) Mrs Vassula Rydén, however, after dialogue with the Congregation for the Doctrine of the Faith, has offered clarifications on some problematic points in her writings and on the nature of her messages which are presented not as divine revelations, but rather as her personal meditations

Cardinal William LEVADA

Prefect

Vassula nemá žádná zjevení. Jedná se pouze o osobní meditace. 😇