7.10.2019 v Sievernichu: „Keď napomeniem svet, bude to pre vás, ako keby sa zastavil čas a tak uvidíš svoju vlastnú dušu."

Zjavenie Dieťaťa Ježiša v podobe pražského Jezuliatka
7. októbra 2019 v Sievernichu

Vizionarka:
Manuela Strack

maria-die-makellose.de/start.html
3 ťažké Roky pred nami


Po svätej omši počas Bohoslužby v kostole Sievernich asi o 19:12 sa Ježiško zjavoval na 10 minút v podobe pražského Jezuliatka v Svätej Hostii, ktorá bola umiestnená na oltári v monštrancii. Mal veľkú zlatú korunu a bielo-zlaté rúcho s plášťom rovnakej farby. Plášť zdobil veľký zlatý vrkoč s ľaliami, kríž a kalich. Za dieťaťom Ježišom sa objavil veľký tmavý kríž. Dieťa Ježiš držalo v rukách zlaté žezlo a zlatý glóbus. Žiaľ, malého Ježiša už nebolo možné vidieť počas eucharistického požehnania.

Dieťa Ježiš videlo veľa ľudí v kostole. Ľudia tiež videli, ako zmizol.

Pred pozemkom Jerusalem House k nám z neba prileteli tri zlaté gule. Veľká guľa bola v strede, menšia guľa vpravo a menšia guľa vľavo. Všetky zlaté gule boli obklopené pulzujúcim svetlom, zväčšovali sa, keď sa k nám približovali, a otvárali sa. Teraz som videla Pražské Jezuliatko s krásnou zlatou korunkou a bielym rúchom vyšívaným zlatými ľaliami. Plášť bol lemovaný krásnym zlatým okrajom. Tak ako v kostole, aj na tejto hranici sa objavili ľalie, kríže a kalichy.

Po pravej strane sa vedľa Ježiška vznášal anjel a po ľavej strane ho sprevádzal iný anjel. Týchto dvoch anjelov som už videla v predchádzajúcom zjavení.

Detský Kráľ nebies nosil svoje zlaté žiarivé srdce na svojom rúchu. Celé zjavenie sa teraz stalo veľmi veľkým. Veľkosť zjavenia som odhadla asi na tri metre. Anjeli rozprestreli Jeho plášť. Požehnal nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježiš povedal: "Vzdávaš mi slávu?"

Odpovedala som: "Áno, Pane, s radosťou!"

Ježiš niesol v pravej ruke veľké zlaté žezlo a v ľavej zlatú guľu so zlatým krížom. Ježišove vlasy boli tmavé a kučeravé. Jeho oči boli krásne jasne modré. Sprevádzajúci anjeli mali na sebe široké biele rúcho v jednom kuse bez švu a takmer zlaté vlasy po plecia.

Pán mi naznačil, že mám prestať kľačať a postaviť sa rovno. Potom som urobila toto. Teraz som videla, že Kráľ nebies zrazu nemal v rukách žiadne kráľovské klenoty. Namiesto toho držal vo svojich rukách niečo ako zlatý látkový opasok, zlaté brnenie, zlatú prilbu a zlatú obuv. Teraz ma Pán opásal zlatým súkenným opaskom. Obliekol ma do zlatého brnenia a zlatých topánok. Potom mi naznačil, aby som si kľakla. Mala by som mu byť úplne oddaná. Keď som dobrovoľne súhlasila, nasadil mi zlatú prilbu na hlavu. Všetko okolo neho vyžarovalo. Ako slnko bolo svetlo, ktoré Ho obklopovalo.

Hovoril:

„Pochop všetko správne, moje dieťa! Toto je brnenie mojej drahocennej krvi."

Potom sa ku mne priblížil a povedal:

"Ak sa moje Slovo zmení, budem napomínať svet."

Potom povedal slovo, ktoré som nevedela, a ja som Mu odpovedala:


„To nehovorím.“ Pretože som si najprv myslela, že by som to mala držať v tajnosti. Potom som sa ho spýtala:

„Čo je to za slovo? To slovo nepoznám."

Koniec koncov, nechcela som urobiť nič zlé.

Potom dieťa Ježiš povedal:

„Keď napomeniem svet, bude to pre vás, ako keby sa zastavil čas a tak uvidíš svoju vlastnú dušu. Moja Matka, Moja Najsvätejšia Matka, ti už na Zemi hovorila veľa krát, ale ty sa neriadiš jej slovami. Na zemi ťa tak často navštevovala."

maria-die-makellose.de/…tschaften von Jesus/Alle Botschaften von Jesus.htm