Victory
629

„Vezmu vás k sobě“

Ježíš říká: „Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ (J 14,3)

„Vezmu vás k sobě...“ Jak radostné je to slovo! Ježíš nás vezme v hodině smrti k sobě! Ne ďábel. Ježíš nás vezme k sobě. Pane, kéž bychom s tím počítali, kéž bychom se na to těšili! Vzpomeňme si na ty mučedníky z Egypta, bývalé muslimy, kteří se stali křesťany a přijali Ježíše. Byli pak vystaveni zkoušce, aby se Krista zřekli a zapřeli Ho. Oni to však neudělali. Byli to mladí muži. Všem jim uřezali hlavy a ještě z toho udělali videozáznam. Kéž by nám byli příkladem. Věřím, že v té chvíli jim Ježíš dal sílu a oni prožili to slovo: „Vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já.“ Toto slovo se vztahuje na každého z nás. A když ho Ježíš řekl, pokračoval: „A cestu kam jdu, znáte“. Apoštol Jan zaznamenal, že najednou se ozval jeden apoštol… Byl to Tomáš. Řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ A Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“

„Já jsem ta cesta.“ Tedy Ježíš je cesta – cesta do Božího království, do nebe.