Clicks114
hr.news

Biskup Opusa Dei želi da laici sklapaju brakove i krste

Biskup José Maria Bonnemain iz Chura u Švicarskoj, svećenik Opusa Dei, dopušta laičkim zaposlenicima da obavljaju krštenja iako biskupija ima dovoljno svećenika. Laička krštenja uobičajena su u mnogim zapadnoeuropskim biskupijama, iako je broj krštenja u velikom padu.

Da bi laički zaposlenici mogli obavljati vjenčanja, moraju biti ispunjeni određeni uvjeti, Bonnemain je izjavio za Kath.ch (22. listopada). Biskup tu zadaću može povjeriti laicima nakon odobrenja biskupske konferencije i Rima.

"Upravo ću to pokrenuti, ali prvo ću o tome razgovarati sa Svećeničkim vijećem." Broj crkvenih vjenčanja biskupije Chur dramatično je pao. Malobrojni koji se vjenčaju u crkvi uglavnom su katolici koji inzistiraju na prisutnosti svećenika.

Za Bonnemaina je "logično" da se laici zaduženi za [mrtvu] župu zadužuju za obavljanje krštenja i, ako je moguće, vjenčanja. Bonnemain je u kolovozu rekao da nema prigovora na homoseksualne brakove, već da to jednostavno želi nazvati drugačije.

Slika: José Maria Bonnemain, © Pressebild, #newsKcerhyaesp