22:15
Bacalublin
12.5K
Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego. Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego www.dzieckonmp.wordpress.comMore
Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego.

Kazanie na 150. Rocznicę
Powstania Styczniowego

www.dzieckonmp.wordpress.com
wda
Czyje to kazanie?
Gdzie można zdobyć więcej kazań tego księdza?