CÓRKA MARYI
389

JEZUS: Szatan będzie dokonywał tak zwanych cudów, w tym wizji, które wielu dostrzeże na niebie

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 17 lipca 2011 roku, godz. 15.40

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nastąpi jeden z najbardziej dezorientujących okresów, kiedy nie tylko ci, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim imieniu, okażą się fałszerzami, ale także ci, którzy będą twierdzić, że są Mną.

Moje dzieci muszą zrozumieć to – przyszedłem po raz pierwszy jako człowiek, aby wybawić ludzkość od grzechu. Tym razem przyjdę, aby sądzić. Chociaż podczas Ostrzeżenia wielu stanie przede Mną twarzą w twarz, to Ja nie przyjdę po raz drugi aż do Dnia Sądu.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą. Takie dusze jednak, a jest ich wiele, Moja córko, nie mają złych zamiarów. Te osoby zostały tak bardzo omamione, że zwodziciel je przekonał, iż nie tylko posiadają Boskie moce, ale także że są synami Boga Wcielonego.

Ale to nie jest prawdą, bo Ja nigdy nie objawię się w innej istocie ludzkiej na tej ziemi. To nigdy nie mogłoby się zdarzyć. Żaden człowiek nie zasługuje na takie wyróżnienie i nie zostało to przepowiedziane.

Wielu będzie teraz występować i twierdzić, że są Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Tym biednym duszom to mówię: padnijcie na kolana i proście Boga Ojca, aby was ustrzegł od zwodziciela. On pragnie was zmylić, tak byście wy z kolei nie tylko wprowadzali w błąd Moje dzieci, które oczekują Mojego powrotu na ziemię, lecz także zaostrzali kpiny wychwalane przez ateistów. Nie tylko przynosicie wstyd Mojemu Imieniu, ale również niechcący odciągacie ludzi od ich wiary w Boga, Ojca Wszechmocnego.

Pragnę również przestrzec tych, którzy twierdzą, że czynią cuda. Nikt, kto twierdzi, że posiada taką moc, nie będzie od Boga, ponieważ jest tylko jeden Bóg i tylko On, lub Ja, Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus, może dokonywać takich rzeczy.

Jednak szatan również posiada moce. On może tworzyć iluzje. W przypadkach „cudownych uzdrowień” szatan może dokonywać ich przez tak zwanych uzdrowicieli, których moce pochodzą z okultyzmu, a tymczasowe rozwiązanie, gdy nastąpiły te „cuda”, może się wydawać dobre. Ale to nie będzie trwać długo. Szatan będzie dokonywał tak zwanych cudów, w tym wizji, które wielu dostrzeże na niebie. One również są złudzeniami i nie pochodzą od Boga.

Dzieci, gdy próbujecie okazywać Mi waszą wierność, każdego dnia jesteście kuszeni przez siły zła. Musicie się skoncentrować tylko na Mnie i Moim Ojcu Przedwiecznym. I zapamiętajcie, że Ja nie chodzę po tej ziemi jako istota ludzka. Mogę być obecny na ziemi duchem, ale nigdy nie będę się objawiał w żadnym innym człowieku.

Módlcie się każdego dnia o prowadzenie i rozeznanie, abyście byli w stanie odróżniać kłamstwa od Prawdy.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA BOŻA: Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia wielkich znaków

_______________________________________________________________