tommy1
2983
tommy1
zmień okulary to zobaczysz też drugi plan.
V.R.S.
Gdzie te plony jak już po żniwach a na pierwszym planie rżysko?