Clicks21
vi.news

John Paul II: Phong thánh cho các Giáo hoàng là “sự giới thiệu về Chính trị Giáo hội hơn là Sự thánh thiện”

“Thật là sai lầm khi phong thánh cho các giáo hoàng (hoặc bất kỳ ai) nhanh chóng sau khi họ qua đời,” Linh mục Dòng Tên Thomas Reese viết trong bối cảnh John Paul II vướng vào vụ bê bối McCarrick (TonNews.com, ngày 17 tháng 11).

Reese giải thích: Cần có thời gian để xem xét cuộc sống của bất kỳ người nào. John Paul II đã giảm thời gian chờ đợi từ 50 xuống còn năm năm, Benedict XVI thậm chí từ bỏ điều này cho việc phong chân phước cho John Paul.

Việc tuyên dương các Giáo hoàng là một “vấn đề đặc biệt” đối với Reese vì họ “thiên về chính trị giáo hội hơn là sự thánh thiện” và việc chống lại họ “được miêu tả là không trung thành”.

Giả sử rằng các vị thánh là hình mẫu để bắt chước, ông hỏi, "Làm thế nào mà bất cứ ai không phải là giáo hoàng có thể thực sự đi theo giáo hoàng như một hình mẫu - trừ khi ông ta là một hồng y muốn trở thành giáo hoàng?"

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsRhrnoqhmja