Clicks41
Victory

Odpověď katolickému vědci na kritiku video-dopisů BKP

Drahý bratře v Kristu,

děkuji za věcnou kritiku. Chápu Vaši logiku, určité věci jsme mohli zjednodušit, například slovo biorobot. Záleží však na tom, co si kdo pod tímto termínem představuje. Myslíme to tak, že člověk, který má v sobě čip (nanočip, hydrogel), a pokud se už vědě podařilo, aby měl i periferie komunikující s lidským organismem, anebo aspoň tento čip mohl vysílat elektromagnetické vlny, pak např. skrze technologii 5G se dá propojit s umělou inteligencí (kvantový počítač) a nejen kontrolovat, ale i určitým způsobem ovlivňovat člověka. Do jaké míry, to už je otázka, kterou teď těžko můžeme s jistotou určit. Takový člověk však bude každopádně aspoň částečně ovladatelný, tzn., bude biorobotem. Zavržen bude samozřejmě především proto, že se podřídil šelmě = systému a ideologii a dal si její tzv. znak do těla (viz Zj. 13,16-18). Komu dají čip do těla proti jeho vůli, bude asi muset více bojovat s vnitřním vlivem (např. myšlenkami), ale bude mít ještě svobodnou vůli a nespoutaného ducha. Bude se tedy moci tomu vzepřít, na rozdíl od toho, kdo si dal čip dobrovolně, protože jeho duch bude spoutaný démonem.

Ohledně hydrogelu a tzv. luciferázy, nejsme specialisté, ale z všeobecně dostupných zdrojů publikujeme jejich postoje (vkpatriarhat.org/cz/?p=44865). Tyto věci objektivně existují, jak potvrzují špičkoví vědci v tomto oboru. Dá se to najít i na wikipedii anebo ve vědecké literatuře. Je známo, že tzv. světové elity („deep state“) chtějí dříve či později zavést vakcinační pas a chtějí ho dříve nebo později, podle toho, jak jim to lidé dovolí, udělat například ve formě QR kódu pod kůži, nesoucího v sobě informaci o identitě člověka a přijatém očkování.

Máte jistě pravdu, že v internetu je hodně nehodnověrných videí, ale jsou i hodnověrná. Sledovat jenom „mainstream“ znamená vystavit se manipulaci. Sám víte a máte zkušenost, že lžou, a také víte, kdo je má v rukách. Je třeba slyšet i druhou stranu a sledovat i alternativní, objektivní videa. Mnoho vědců nazývá covid-19 podvodem, varují před vakcínami a nedoporučují testování. Netvrdíme, že test nese v sobě čip, i když si myslíme, že technicky by to už bylo možné. Lékaři – vědci jasně ukazují, že testy jsou neobjektivní a slouží spíše k umělému rozdmýchávání tzv. pandemie. Ze zkušeností lidí, ale především z varování odborných lékařů, víme, že testy mohou být infikované a může jít také o sběr biologického materiálu k vytvoření cílených dalších tzv. covidů. Bill Gates jednoznačně pověděl, že přijde horší covid a ten už prý budeme respektovat. Řekl také, že svět se dostane do „normálu“ (tj. nebudou restrikční opatření), až budou všichni lidé na planetě vakcinováni! To jsou fakta a proti nim můžete těžko něco namítat.

Ohledně vakcín je všeobecně známo a s naprostou jistotou víme, že v dnešní době všechny obsahují látky, způsobující škody na zdraví (hliník, rtuť .....) a asi 70 % z nich má v sobě zbytky lidského embrya anebo jsou na jeho základě vyrobeny. Křesťan má povinnost si to zjistit, neboť to už je věc víry a spásy duše. Vakcíny proti covid-19 rovněž obsahují buňky lidského embrya a kromě toho způsobují změnu lidského genomu. Proč sadisticky odebírají k výrobě vakcíny buňky z nenarozeného dítěte, které musí být v momentu odběru buněk ještě živé? Proto, aby na lidi stáhli prokletí a trest. Stále ještě neberete v potaz, že svět řídí satanské elity (samozřejmě skrze peníze) a že jejich hlavní motiv je nenávist proti Kristu a křesťanům a že chtějí lidi satanizovat, zotročit a vyvraždit? Pokud to neberete v potaz, najděte si objektivní informace, je jich zatím ještě dost. Např. bylo zveřejněno i nedávné vyjádření arcibiskupa C. M. Viganò k této tématice. Bergoglio slouží elitám NWO. Zastřešuje je – tzv. morálně – a prosazuje jejich program a plány v církvi a skrze církev. Toto je dnes zjevné jak věřícím, tak nevěřícím.

Zda vakcíny proti covidu budou mít v sobě už nanočip, anebo budou podávány dříve či později paralelně s čipem, to zatím nevíme. Ale Bill Gates hovořil o jedné i druhé variantě. Proto je lépe lidi varovat před touto horší variantou, kterou vyloučit nemůžeme.

Ptáte se, zda by společnost dovolila takové zločiny a podvody. Informovaná společnost právě proto dnes po celém světě manifestuje, ale ne vždy úspěšně. Místní vlády nerespektují skutečné vědce, ale podřizují se celosvětovému diktátu s cílem redukce lidstva. To je rovněž zjevné, bylo by naivní tuto realitu ignorovat. Bohužel slepota lidí i strach vyvolaný umělou pandemií jsou už tak velké, že se dá s lidmi lehce manipulovat. Se satanskou ideologií redukce lidstva jsou spojeny velké peníze a kvůli nim lidé lehce ztrácejí svědomí.

Realitou je, že v této době falešný papež Bergoglio uctívá modlu a démona s ní spojeného přímo v chrámě sv. Petra. Církevní hierarchie k tomu mlčí a modlářství akceptuje. Pokud toto je v katolické církvi možné, tak v lidské společnosti je už všechno možné. Nehledě už ani na Bergogliovo schválení homosexuality a to, že celá lidská společnost privileguje homosexuály, jejich svazky a adopce dětí těmito páry už přijala jako normu. Větší zkaženost už Písmo ani neuvádí. Tyto dvě věci jsou vrcholem lidské zkaženosti a apostaze od Boha: klanění se démonům a homosexualita. Oboje nyní činí a schvaluje tzv. zástupce Krista na zemi a kromě toho tomu učí celou církev. Proto je z naší strany naprosto legitimní mluvit o tom, že se naplnilo Písmo 2 Sol 2.

Není dnes nic divného, že jsou přesvědčivé informace o tom, že celá lžipandemie s promyšlenými zákazy a příkazy, rouškami a testováním je naplánovaná a řízená skrytými elitami (deep state), jejichž viditelným představitelem je mimo jiné i Bill Gates. Miliony lidí, které hledají pravdu, už o tom ví, stejně jako my. Vše má vyústit v povinnou vakcinaci a čipování. Kdo nepřijme, nebude moci cestovat, nakupovat atd. Ztratí všechna občanská a lidská práva. Zákazy a příkazy, roušky a testování slouží ke zlomení lidí, zastrašení a rezignaci. Kromě toho se lidé sami rozdělí a budou se vzájemně zrazovat a udávat, což už vidíme. Pozadí covid-19 je ideologické, neboť z lékařské stránky jsou tzv. opatření nesmyslem a vláda to dobře ví. Jistě najdou se i podlí a prodejní lékaři, kteří podvod obhajují. Buďto jim jde o peníze, které jsou s tím vším spojené, anebo už mají zkažené svědomí a nesnášejí pravdu. Například VZP vyplácí nemocnici za normálního pacienta na JIP za týden asi 180 000 Kč, ale pokud je tento pacient tzv. nakažen covid-19, tak vyplácí za týden více než 400 000 Kč. Mnoho lékařů a vědců dokazuje, že tzv. pandemie je podvod a zločin. Jenže média jim nedávají žádný prostor a tito lékaři jsou perzekvování. Kromě toho vláda není tak hloupá, aby neznala pravdu, ale bojí se nevykonat instrukce těch, koho je vazalem, kdo totiž ovládá tento svět – hrstka bankéřů, satanistů.

Toto je reálný pohled a nemám důvod ho zaměňovat za lživé mainstreamové informace.

V Kristu

Biskup Metoděj OSBMr.

24. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.