3
4
1
2
Clicks942
Coburg
2
M ROSA č. 11/2021
ľubica
„V zimnú noc sa vrátim na Zem preťaženú hriechmi za strašného hromobitia. Zem sa prudko zachveje, oheň zostúpi z neba ... Anjel záhuby, nástroj Božieho hnevu, definitívne zničí sily presiaknuté prekrucovaním pravdy a rúhavosťou.
Ja som váš jediný Spasiteľ.Kiež vaša viera neochabuje a zostane verná ako skala. Dôverujte mi. Ja vás zachránim,dám vám znak, aby ste vedeli, kedy nastane môj súd: V jedn…More
„V zimnú noc sa vrátim na Zem preťaženú hriechmi za strašného hromobitia. Zem sa prudko zachveje, oheň zostúpi z neba ... Anjel záhuby, nástroj Božieho hnevu, definitívne zničí sily presiaknuté prekrucovaním pravdy a rúhavosťou.
Ja som váš jediný Spasiteľ.Kiež vaša viera neochabuje a zostane verná ako skala. Dôverujte mi. Ja vás zachránim,dám vám znak, aby ste vedeli, kedy nastane môj súd: V jednu zimnú noc blesky rozochvejú hory. Neznesväťte svoj zrak zvedavosťou v súvislosti
s týmito strašnýmimi udalosťami. Tri razy svätý Boží hnev prečistí Zem pre vás -verný ovčinec. Uchýľte sa pod ochranu
mojej Matky. Z toho čo,uvidíte a počujete, nezúfajte. strana 4
ľubica
v zimnú noc sa vrátim.... hovorí Pán Ježiš pátrovi Piovi. str. 4