Clicks19
vi.news

Giải pháp hoàn hảo cho việc Rước lễ - Nhưng liệu tư tưởng cứng nhắc có cho phép không?

Julio Loredo đã trình bày trên MessaInLatino.it (ngày 25 tháng 5) một chiếc nhíp thánh thể như là cách lý tưởng để phân phát Rước lễ trong thời kỳ hậu coronavirus.

Vào năm 1576, trong trận dịch hạch ở Milan, Saint Charles Borromeo đã khuyến khích việc sử dụng chúng.

Vị linh mục lấy nhíp vàng từ một chiếc paten và tiếp cận các tín hữu quỳ dưới rào chắn bàn thờ. Họ mở to miệng và ngẩng đầu lên.

Bánh thánh được thả vào miệng họ từ một độ cao nhất định, không có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào giữa linh mục và tín hữu.

Đối thủ lớn nhất của giải pháp tự nhiên này là một hệ tư tưởng cứng nhắc muốn Rước lễ trong tay bằng bất cứ giá nào, ngay cả với giá của việc lan truyền dịch bệnh. Bàn tay là bộ phận của cơ thể tiếp xúc nhiều nhất với virus.

#newsPeelvnwfwe