CÓRKA MARYI
''Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że może to nastąpić w każdej chwili. Przygotujcie swoje dusze, bo czas jest bliski. Lepiej, żebyście skoncentrowali się na stanie waszych dusz niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu."