31:22
7Marcepan
25.6K
Część pierwsza prelekcji na temat Krzyża i codziennej modlitwy Polaków na Krakowskim … Wrocław, Parafia Chrystusa Króla, 27 maja 2011 r.. Ks. Jacek Bałemba SDB, autor książki pt. "W blasku Krzyża". …More
Część pierwsza prelekcji na temat Krzyża i codziennej modlitwy Polaków na Krakowskim …

Wrocław, Parafia Chrystusa Króla, 27 maja 2011 r..
Ks. Jacek Bałemba SDB, autor książki pt. "W blasku Krzyża".
Prelekcja na temat Krzyża i codziennej modlitwy Polaków na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie. Część pierwsza.
Engel44
👍
BAH
😇 Ołtarz i kierunek modlitwy liturgicznej
z książki kard Ratzingera pt: "DUCH LITURGII"
Tam, gdzie wspólne zwrócenie się na Wschód nie jest możliwe, tam jako Wschód duchowy służyć może krzyż. Powinien on stać na środku ołtarza oraz być punktem skupiającym wzrok kapłana i modlącego się zgromadzenia.
W ten sposób postępujemy zgodnie z dawnym wezwaniem do modlitwy, znajdującym się na progu …More
😇 Ołtarz i kierunek modlitwy liturgicznej
z książki kard Ratzingera pt: "DUCH LITURGII"

Tam, gdzie wspólne zwrócenie się na Wschód nie jest możliwe, tam jako Wschód duchowy służyć może krzyż. Powinien on stać na środku ołtarza oraz być punktem skupiającym wzrok kapłana i modlącego się zgromadzenia.
W ten sposób postępujemy zgodnie z dawnym wezwaniem do modlitwy, znajdującym się na progu Eucharystii: Conversi ad Dominum - zwróćcie się do Pana. Patrzymy zatem wspólnie na Tego, który reprezentuje nas przed Ojcem i zamyka nas w swoich ramionach, na Tego, który czyni nas żywą świątynią.

Do prawdziwie absurdalnych zjawisk ostatnich dziesięcioleci zaliczam fakt, że krzyż jest odstawiany na bok, aby nie zasłaniał kapłana.

Czy krzyż przeszkadza Eucharystii?

Czy kapłan jest ważniejszy od Chrystusa?

Ten błąd należy naprawić możliwie jak najszybciej; da się to zrobić bez konieczności ponownych przebudowań. Punktem odniesienia jest Pan.