csk.news
1234K

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

Františkov Pachamamský hokus-pokus bol ocenený webovou stránkou AntroDellaMagia-News.it (9. októbra) venovanou propagácii čarodejníctva a povery. Antro della Magia znamená Jaskyňa Kúziel.

„Dňa 4. októbra sa v záhradách Vatikánu slávil pohanský obrad,“ píše webová stránka tento „krásny rituál“.

Je presvedčený, že táto udalosť „určite otvorí dvere pre otvorenejšiu a ružovejšiu budúcnosť nás pohanov“.

Táto webová stránka vysvetľuje, že šamani rituály vykonávali vo Františkovej prítomnosti, „rituály, ktoré nemajú nič spoločné s katolíckou cirkvou a sú skutočne vnútorne nezlučiteľné s tradičnou doktrínou“.

Podľa webovej stránky to naznačuje, že Amazonská synoda hľadá zblíženie s „formami pohanského a panteistického náboženstva“.

Článok uzatvára: „„ Konečne dôležitý čin Cirkvi k uznaniu pohanských náboženstiev a ich dôležitosti. My, čarodejnice si nemôžeme pomôcť, sme z toho veľmi šťastné! “

#newsXytsjztuij

01:29
Lola123456
odkaz pre: Peter-skala
Viem, že k premeneniu dochádza vždy aj keď je kňaz nehodný. Obavy vznikli z toho, že pápež sa zúčastnil obradu asi zasvätenia sa inému božstvu, cez tie prstene čarodejnice a prinesenie modly do chrámu. Boh nebude sedieť na jednom tróne s diablom a odchádza.
Peter(skala)
😲 ako môže odísť ??????????

Boh nie je slabý manžel, či manželka, čo ked pride manželská kríza, tak hned zdupká aj s peniazmi. Boh je stále pri svojej Neveste Cirkvi a práveže vtedy, ked je slabá a padá, On ju pozdvyhuje a posilňuje i bude tak konať až do skočenia sveta.

Preto, či už je kňaz nehodný alebo aj celé klérum vo Vatikáne, Boh je vždy verný a prebýva medzi nimi.

Duch Svätý je v Cirkv…More
😲 ako môže odísť ??????????

Boh nie je slabý manžel, či manželka, čo ked pride manželská kríza, tak hned zdupká aj s peniazmi. Boh je stále pri svojej Neveste Cirkvi a práveže vtedy, ked je slabá a padá, On ju pozdvyhuje a posilňuje i bude tak konať až do skočenia sveta.

Preto, či už je kňaz nehodný alebo aj celé klérum vo Vatikáne, Boh je vždy verný a prebýva medzi nimi.

Duch Svätý je v Cirkvi, v hierarchii, vEucharistii, vo Sviatostiach nie preto, že sú hodní tej odmeny, ale preto, že Boh ich potrebuje a chce cez nich pôsobiť.
Lola123456
Klaňať sa budeš iba pravému Bohu, ak to porušíš, trest ťa neminie - odíde od teba ,nedelí sa o moc so svojim protivníkom. Da akoby ruky za chrbát a ponechá ťa v moci zlého.
Peter(skala)
to je tvoja logika, ale Ježiš nenecháva ovcu v zajatí démonov.
Opustí všetky, aby zachranil jednu.
To už je logika pravého Boha.
Lola123456
Sv. Písmo Exodus 32-34 Odpad ľudu od Pána...
Ex 33, 3 .....ja nepôjdem uprostred teba, lebo by som ťa musel zahubiť.
Ex 33,7 - A Mojžiš vzal stánok zjavenia a postavil ho mimo tábor.
Peter(skala)
... tak si to prelozme:Mojžiš je pápež. Izraeliti sú tí čo zhresili v cirkvi. Bohostanok ostáva s Mojžišom, čiže s pápežom a ostatni nemajú účasť na Bohoslužbe.
Lola123456
Práve to je problém, že zhrešil pápež František a stiahol k tomu aj ostatných.
BernadettaJaMalinka
Písmo nás varuje že aj z nevesty sa môže stať neviestka.. necitate o Tom v písme?? Aj celé generácie Boh ZAHubil, kým sa ĽUD dal OPÄŤ na pokanie a vrátil sa celým srdcom k Bohu!! V zjavení ide dokonca o veľkú neviestku, KTORÁ bude na konci sveta ZNIČENÁ..

Teraz jeho tresty takto nevidieť, lebo ocakava od nás vieru.. ale ako hovorí sv. Lucia.. pozrite na jesenné lístie. Tak ako padá zo stromov, …
More
Písmo nás varuje že aj z nevesty sa môže stať neviestka.. necitate o Tom v písme?? Aj celé generácie Boh ZAHubil, kým sa ĽUD dal OPÄŤ na pokanie a vrátil sa celým srdcom k Bohu!! V zjavení ide dokonca o veľkú neviestku, KTORÁ bude na konci sveta ZNIČENÁ..

Teraz jeho tresty takto nevidieť, lebo ocakava od nás vieru.. ale ako hovorí sv. Lucia.. pozrite na jesenné lístie. Tak ako padá zo stromov, tak padajú duše do pekla. A koľko listov ostane na strome? tak málo duší ide do neba..

Záhuba hriešnikom a zločincom tiež! Čo opustia Boha, tí zahynú. /Iz 1/

MODLOSLUŽBA
20
Veď od pradávna si zlámal svoje jarmo, roztrhal si svoje putá a povedal si: “Nebudem otročiť!” A na každom vyvýšenom kopci a pod každým zeleným stromom si sa rozvaľoval v smilstve. 21 Ja som ťa však zasadil sťa vinič šľachtený, ako samé pravé semä. Ako si sa mi zmenil! Vinič spotvorený, cudzí! 22 I keby si sa obmyl sodíkom a lúhom by si plytval, škvrnou bude tvoj zločin predo mnou, hovorí Pán, Jahve. 23 Ako len vravíš: “Nepošpinil som sa, za Bálom som sa nevláčil.” Hľaď na svoju púť v údolí, poznaj, čo si urobil, ty,ľahká ťava, čo strečkuje po ceste, 24 oslica divá, naučená na púšť, čo v roztúženosti chmáta vzduch; ktože jej chlipnosť ukojí? Kto ju hľadá, neunaví sa, nájde ju v jej mesiaci. 25 Chráň si nohy pred nahotou a svoj gágor pred smädom! Lež povedala si: “Darmo je! Nie! Veď milujem cudzincov a budem chodiť za nimi!”

NÁSLEDKY MODLÁRSTVA
26
Ako sa hanbí prichytený zlodej, tak sa hanbí dom Izraelov, oni, ich králi a kniežatá, aj ich kňazi a proroci. 27 Drevu hovoria: “Ty si môj otec” a kameňu: “Ty si ma zrodil.” Ku mne si obrátili šiju, nie tvár, ak ich však stihne bieda, volajú: “Povstaň a zachráň nás!” 28 Nuž kde máš bohov, čo si si narobil? Nech vstanú, či ťa v biede zachránia? Veď koľko máš miest, toľko máš aj bohov, Júda! 29 Prečo sa pravotíte so mnou? Spreneverili ste sa mi všetci, hovorí Pán.
30 Nadarmo som bil vašich synov, neprijali výstrahu, váš meč hltal vašich prorokov ako pustošiaci lev." 31 Ste vy pokolenie! Pozorujte slovo Pánovo: "Či som púšťou Izraelovi? Či krajinou temnôt? Prečo vravíš, ľud môj: “Vzbúrili sme sa, viac nepôjdeme k tebe!”? 32 Či panna zabudne na svoj skvost, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však na mňa zabudol od nespočetných dní. 33 Ale si len upravuješ cestičky na vysliedenie lásky! Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. 34 Ešte i na lemoch ti objavili krv našich biednych, nevinných: nepristihol si ich pri vlámaní, ale pri terebintách. 35 A hovoríš: “Veď som nevinný, hej, jeho hnev sa odo mňa odvrátil.” Hľa, tu som, posúdim ťa, pretože vravíš: “Nezhrešil som.” 36 Čože sa tak veľmi ponáhľaš zmeniť si cestu? Aj s Egyptom pohoríš, ako si pohorel s Asýrskom. 37 Aj odtiaľ budeš vychádzať, že budeš ruky držať nad hlavou, lebo Pán odvrhol tvoje opory, úspech s nimi mať nebudeš. /Jer 2/
Peter(skala)
Lenže potom musíš nájsť iné udalosti zPisma ktoré k tomu pasujú
Lola123456
Je to zbytočné. Kto nechce pochopiť, nepochopí. Prečítaj si knihu od Seleckého: -Dialnica do pekla.- Možno sa ti rozsvieti kontrólka.
BernadettaJaMalinka
DEŇ SYNA ČLOVEKA
22
A učeníkom povedal: "Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 A povedia vám: “Hľa, tu je!”, “Hľa, tamto je!” Nechoďte nikde, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. 26 Ako …
More
DEŇ SYNA ČLOVEKA
22
A učeníkom povedal: "Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 A povedia vám: “Hľa, tu je!”, “Hľa, tamto je!” Nechoďte nikde, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. 26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, 29 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. 30 Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. ...

Okrem mnoho ineho o čom tu Pán hovorí.. mám jednu otázku.. koľko ľudí z celého ľudstva sa zachránilo v korabe? Iba 8. A koľko sa zachránilo zo Sodomy? Iba 3!!!

A Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? 8 Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?" /Lk18/

A OČAKÁVAŤ PÁNOV PRÍCHOD
1
O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 4 Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. /1sol5/

VÝZVA BDIEŤ
34
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka." /Lk21/


..Myslia na tento posledný ťažký čas suzenia dnešní kresťania? Je ich jedinou túžbou aby už ich ženích prišiel a vyslobodil ich z tohto tela smrti? Modlia sa, postia, umrtvuju, len aby neprišli do pokušenia hriechu? Sú prenasledovaní, všetci ich nenávidia preto že hovoria ako Ježiš? Prijímajú z božích rúk všetko čo príde? Či bohatstvo, či chudobu, či zdravie či chorobu? Posilňujú svoju vieru že radšej chcú zomrieť ako zhrešiť???

Zmerajme sa podľa Božieho slova či žijeme podla mnohych príkazov ako sa zachrániť od pekla v posledných časoch.. lebo ak si kresťania žijú bezstarostne, spokojní že isto pôjdu do neba lebo chodia v nedeľu na omšu, v hodovani a zábavách, ničím sa nelíšia od ostatného sveta, tak to budú tí, ktorých zahuba v onen deň prekvapí ako bolestí rodičku.. a neuniknu..
..o Tom že pohania a hriešnici neuniknu tu nieje ani reči, lebo to bolo všetkým jasné.

Keď sa spravodlivý ťažko zachráni, kam sa podeje bezbozny a hriešnik???
Libor Halik shares this
72
Z Bergoglia (Františka) se stal pohan, maxiodpadlík od Krista
Lola123456
Začinam mať pochybnosti, či ešte Ježiš zostupuje do eucharistie, keď pri sv. omši sme zjednotení s pápežom, ktorý sa spolčil s modlármi . Pred sv. prijímaním sa zriekam zlého a Ježiša vyznám ako svojho jediného Boha a snáď príde Ježiš do môjho srca aspoň duchovne.
Peter(skala)
pochybnosti su od zlého a zvlašť ked ťa volaju do hriechu (herézy) ktorý je známy už dávno i Cirkev pred ňou varuje: Eucharistia je vždy premenená na Telo Kristovo, ked ju premení kňaz, hoc by bol aj odpadlík.
ekans
pokud má správnou intenci
BernadettaJaMalinka
@Lola123456 modlosluzba je duchovné smilstvo. Pozri si v zjv 17 čím opajala neviestka všetky národy. Heretik eucharistiu nemoze premenit, lebo nemá vieru. To by predsa bola čistá mágia keby to záležalo len na presne odcitovanej vete premenia. Bez viery. Kňaz je kňazom Krista keď v Neho verí, keď je Ním poslaný slúžiť, a len tak môže vysluhovat sviatosti. Ak kňaz nemá vieru, sú to len prázdne …More
@Lola123456 modlosluzba je duchovné smilstvo. Pozri si v zjv 17 čím opajala neviestka všetky národy. Heretik eucharistiu nemoze premenit, lebo nemá vieru. To by predsa bola čistá mágia keby to záležalo len na presne odcitovanej vete premenia. Bez viery. Kňaz je kňazom Krista keď v Neho verí, keď je Ním poslaný slúžiť, a len tak môže vysluhovat sviatosti. Ak kňaz nemá vieru, sú to len prázdne slová čo hovorí a eucharistiu nepremeni.
Mohol by satanista, ktorý by sa ako tajný satanista dostal do seminára, povedzme že by mal byť spion.. vysvetili by ho za kňaza.. mohol by premeniť eucharistiu? Keď je kristov nepriateľ?? To by si odrazu mohli sami premieňať eucharistiu.. ale vieme že aj oni vykrádali svätostánky, aby mohli Božie telo zneuctovat, pošliapať atď...
ľubica
Tí, ktorí pochopili, vzývali celé nebo...... pred amazonskou synodou - Roma 28.9 2019
smutné, že sa k tomu nevyjadria JASNE aj v sk-sekcii vatik. rozhlasu......, a KBS spinká......alebo ticho súhlasí s týmto pohanstvom vo Vatikáne????
ekans
BernadettaJaMalinka
VAROVANIE PRED FALOŠNÝMI PROROKMI
1
Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,” 3 nedáš nič na slová takého …
More
VAROVANIE PRED FALOŠNÝMI PROROKMI
1
Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,” 3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše. 4 Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte! 5 A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán, tvoj Boh; - a odstrániš zlo zo svojho stredu.
/Dt,13/

Každý, kto zvádza ľudí k respektovaniu, obhajobe, uznaniu hodnoty cudzích náboženstiev, k dialógu s pohanmi a k vzájomnému obohacovaniu alebo dokonca k prijatiu ich amuletov.. zvádza k modlarstvu slúžiť inym bohom = pácha smrteľný hriech.
Roberto 55
Pohanske ritualy do katolickej Cirkvi nepatria a je to idolatria a proti 1. Boziemu prikazaniu. Ak sa to niekomu zda normalne, tak s jeho vierou - katolickou to nie je vporiadku...
apredsasatoci
Kresťanskí misionári zomierali, aby obrátili pohanov a had 🐍 bergoglio im naplul do tváre. Hanba! Fuj mu!
Pravda bude skryta
je to fakt smutné,to čo prišlo..
apredsasatoci
Nesmut! Keby s tým Boh nesúhlasil, nedialo by sa to. 🚬 😊
m.facebook.com/photo.php
zaba
Konečně to snad otevře dalším oči, že se vloudil na Petrův stolec podvodník.