Lola123456
odkaz pre: Peter-skala
Viem, že k premeneniu dochádza vždy aj keď je kňaz nehodný. Obavy vznikli z toho, že pápež sa zúčastnil obradu asi zasvätenia sa inému božstvu, cez tie prstene čarodejnice a prinesenie modly do chrámu. Boh nebude sedieť na jednom tróne s diablom a odchádza.
Peter(skala)
😲 ako môže odísť ??????????

Boh nie je slabý manžel, či manželka, čo ked pride manželská kríza, tak hned zdupká aj s peniazmi. Boh je stále pri svojej Neveste Cirkvi a práveže vtedy, ked je slabá a padá, On ju pozdvyhuje a posilňuje i bude tak konať až do skočenia sveta.

Preto, či už je kňaz nehodný alebo aj celé klérum vo Vatikáne, Boh je vždy verný a prebýva medzi nimi.

Duch Svätý je v Cirkv…More
😲 ako môže odísť ??????????

Boh nie je slabý manžel, či manželka, čo ked pride manželská kríza, tak hned zdupká aj s peniazmi. Boh je stále pri svojej Neveste Cirkvi a práveže vtedy, ked je slabá a padá, On ju pozdvyhuje a posilňuje i bude tak konať až do skočenia sveta.

Preto, či už je kňaz nehodný alebo aj celé klérum vo Vatikáne, Boh je vždy verný a prebýva medzi nimi.

Duch Svätý je v Cirkvi, v hierarchii, vEucharistii, vo Sviatostiach nie preto, že sú hodní tej odmeny, ale preto, že Boh ich potrebuje a chce cez nich pôsobiť.
Lola123456
Klaňať sa budeš iba pravému Bohu, ak to porušíš, trest ťa neminie - odíde od teba ,nedelí sa o moc so svojim protivníkom. Da akoby ruky za chrbát a ponechá ťa v moci zlého.
Peter(skala)
to je tvoja logika, ale Ježiš nenecháva ovcu v zajatí démonov.
Opustí všetky, aby zachranil jednu.
To už je logika pravého Boha.
Lola123456
Sv. Písmo Exodus 32-34 Odpad ľudu od Pána...
Ex 33, 3 .....ja nepôjdem uprostred teba, lebo by som ťa musel zahubiť.
Ex 33,7 - A Mojžiš vzal stánok zjavenia a postavil ho mimo tábor.
Peter(skala)
... tak si to prelozme:Mojžiš je pápež. Izraeliti sú tí čo zhresili v cirkvi. Bohostanok ostáva s Mojžišom, čiže s pápežom a ostatni nemajú účasť na Bohoslužbe.
Lola123456
Práve to je problém, že zhrešil pápež František a stiahol k tomu aj ostatných.
BernadettaJaMalinka
Písmo nás varuje že aj z nevesty sa môže stať neviestka.. necitate o Tom v písme?? Aj celé generácie Boh ZAHubil, kým sa ĽUD dal OPÄŤ na pokanie a vrátil sa celým srdcom k Bohu!! V zjavení ide dokonca o veľkú neviestku, KTORÁ bude na konci sveta ZNIČENÁ..

Teraz jeho tresty takto nevidieť, lebo ocakava od nás vieru.. ale ako hovorí sv. Lucia.. pozrite na jesenné lístie. Tak ako padá zo stromov, …
More
Písmo nás varuje že aj z nevesty sa môže stať neviestka.. necitate o Tom v písme?? Aj celé generácie Boh ZAHubil, kým sa ĽUD dal OPÄŤ na pokanie a vrátil sa celým srdcom k Bohu!! V zjavení ide dokonca o veľkú neviestku, KTORÁ bude na konci sveta ZNIČENÁ..

Teraz jeho tresty takto nevidieť, lebo ocakava od nás vieru.. ale ako hovorí sv. Lucia.. pozrite na jesenné lístie. Tak ako padá zo stromov, tak padajú duše do pekla. A koľko listov ostane na strome? tak málo duší ide do neba..

Záhuba hriešnikom a zločincom tiež! Čo opustia Boha, tí zahynú. /Iz 1/

MODLOSLUŽBA
20
Veď od pradávna si zlámal svoje jarmo, roztrhal si svoje putá a povedal si: “Nebudem otročiť!” A na každom vyvýšenom kopci a pod každým zeleným stromom si sa rozvaľoval v smilstve. 21 Ja som ťa však zasadil sťa vinič šľachtený, ako samé pravé semä. Ako si sa mi zmenil! Vinič spotvorený, cudzí! 22 I keby si sa obmyl sodíkom a lúhom by si plytval, škvrnou bude tvoj zločin predo mnou, hovorí Pán, Jahve. 23 Ako len vravíš: “Nepošpinil som sa, za Bálom som sa nevláčil.” Hľaď na svoju púť v údolí, poznaj, čo si urobil, ty,ľahká ťava, čo strečkuje po ceste, 24 oslica divá, naučená na púšť, čo v roztúženosti chmáta vzduch; ktože jej chlipnosť ukojí? Kto ju hľadá, neunaví sa, nájde ju v jej mesiaci. 25 Chráň si nohy pred nahotou a svoj gágor pred smädom! Lež povedala si: “Darmo je! Nie! Veď milujem cudzincov a budem chodiť za nimi!”

NÁSLEDKY MODLÁRSTVA
26
Ako sa hanbí prichytený zlodej, tak sa hanbí dom Izraelov, oni, ich králi a kniežatá, aj ich kňazi a proroci. 27 Drevu hovoria: “Ty si môj otec” a kameňu: “Ty si ma zrodil.” Ku mne si obrátili šiju, nie tvár, ak ich však stihne bieda, volajú: “Povstaň a zachráň nás!” 28 Nuž kde máš bohov, čo si si narobil? Nech vstanú, či ťa v biede zachránia? Veď koľko máš miest, toľko máš aj bohov, Júda! 29 Prečo sa pravotíte so mnou? Spreneverili ste sa mi všetci, hovorí Pán.
30 Nadarmo som bil vašich synov, neprijali výstrahu, váš meč hltal vašich prorokov ako pustošiaci lev." 31 Ste vy pokolenie! Pozorujte slovo Pánovo: "Či som púšťou Izraelovi? Či krajinou temnôt? Prečo vravíš, ľud môj: “Vzbúrili sme sa, viac nepôjdeme k tebe!”? 32 Či panna zabudne na svoj skvost, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však na mňa zabudol od nespočetných dní. 33 Ale si len upravuješ cestičky na vysliedenie lásky! Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. 34 Ešte i na lemoch ti objavili krv našich biednych, nevinných: nepristihol si ich pri vlámaní, ale pri terebintách. 35 A hovoríš: “Veď som nevinný, hej, jeho hnev sa odo mňa odvrátil.” Hľa, tu som, posúdim ťa, pretože vravíš: “Nezhrešil som.” 36 Čože sa tak veľmi ponáhľaš zmeniť si cestu? Aj s Egyptom pohoríš, ako si pohorel s Asýrskom. 37 Aj odtiaľ budeš vychádzať, že budeš ruky držať nad hlavou, lebo Pán odvrhol tvoje opory, úspech s nimi mať nebudeš. /Jer 2/
Peter(skala)
Lenže potom musíš nájsť iné udalosti zPisma ktoré k tomu pasujú
Lola123456
Je to zbytočné. Kto nechce pochopiť, nepochopí. Prečítaj si knihu od Seleckého: -Dialnica do pekla.- Možno sa ti rozsvieti kontrólka.
BernadettaJaMalinka
DEŇ SYNA ČLOVEKA
22
A učeníkom povedal: "Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 A povedia vám: “Hľa, tu je!”, “Hľa, tamto je!” Nechoďte nikde, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. 26 Ako …
More
DEŇ SYNA ČLOVEKA
22
A učeníkom povedal: "Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 A povedia vám: “Hľa, tu je!”, “Hľa, tamto je!” Nechoďte nikde, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. 26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, 29 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. 30 Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. ...

Okrem mnoho ineho o čom tu Pán hovorí.. mám jednu otázku.. koľko ľudí z celého ľudstva sa zachránilo v korabe? Iba 8. A koľko sa zachránilo zo Sodomy? Iba 3!!!

A Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? 8 Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?" /Lk18/

A OČAKÁVAŤ PÁNOV PRÍCHOD
1
O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 4 Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. /1sol5/

VÝZVA BDIEŤ
34
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka." /Lk21/


..Myslia na tento posledný ťažký čas suzenia dnešní kresťania? Je ich jedinou túžbou aby už ich ženích prišiel a vyslobodil ich z tohto tela smrti? Modlia sa, postia, umrtvuju, len aby neprišli do pokušenia hriechu? Sú prenasledovaní, všetci ich nenávidia preto že hovoria ako Ježiš? Prijímajú z božích rúk všetko čo príde? Či bohatstvo, či chudobu, či zdravie či chorobu? Posilňujú svoju vieru že radšej chcú zomrieť ako zhrešiť???

Zmerajme sa podľa Božieho slova či žijeme podla mnohych príkazov ako sa zachrániť od pekla v posledných časoch.. lebo ak si kresťania žijú bezstarostne, spokojní že isto pôjdu do neba lebo chodia v nedeľu na omšu, v hodovani a zábavách, ničím sa nelíšia od ostatného sveta, tak to budú tí, ktorých zahuba v onen deň prekvapí ako bolestí rodičku.. a neuniknu..
..o Tom že pohania a hriešnici neuniknu tu nieje ani reči, lebo to bolo všetkým jasné.

Keď sa spravodlivý ťažko zachráni, kam sa podeje bezbozny a hriešnik???
Barbarin
Kdo by bral vážně názory člověka, který ujišťuje, ale nekoná?
Kallistratos
Inu, rozumná hlava poměrně hladce pochopí, že mé vyjadřování je poněkud košaté a svébytné celá léta. Nikdy jsem tady neměl populistické a nebo demagogické sklony prosazovat nějakou doktrínu a nebo se účelově snažit manipulovat diskuzní prostředí. Na to byli a jsou jiní :) Takže mít další registrace je opravdu zbytné. A samozřejmě nemorální. Souběh registrací od jednoho uživatele považuji za disk…More
Inu, rozumná hlava poměrně hladce pochopí, že mé vyjadřování je poněkud košaté a svébytné celá léta. Nikdy jsem tady neměl populistické a nebo demagogické sklony prosazovat nějakou doktrínu a nebo se účelově snažit manipulovat diskuzní prostředí. Na to byli a jsou jiní :) Takže mít další registrace je opravdu zbytné. A samozřejmě nemorální. Souběh registrací od jednoho uživatele považuji za diskuzní podvod. Tyto podvody zde samozřejmě jsou., ale proč ukazovat prstem a kazit si pátek :)
Bohatě mi stačí diskutovat v jedné registraci. Pokud bych potřeboval další, pak by to nejspíš byla Kallistratos 1 či 2 ... :) Podobně jako bratr a bratr1, kde to mělo opodstatnění .... Zkrátka aby bylo jasné, že jsem to zase já.... To je celé a hezký den přeji a nyní se jak už jsem slíbil, budu diskuzně víkendově umenšovat 🧐
-------------------------------
arbarin

před 1 hodinou

Multinickař Miroslav, kterému jsou registrace tak odporné, že jich má pro jistotu všude víc.
apredsasatoci
Tvoj prípad je viac než prozaický! Divas sa a nevidíš. Počúvaš a nepočuješ....
Barbarin
Multinickař Miroslav, kterému jsou registrace tak odporné, že jich má pro jistotu všude víc.
Kallistratos
Barbarin nám opět procitl, ale mám dojem, že buď neslyši nebo nevidí a nebo nechce vidět a slyšet. Pokud to, že jsem zde chtěl skončit je tak hrůzný přečin, pak kamenujte. Ano, chtěl jsem zde několikrát skončit a byl jsem tak rozhodnutý. A přesto jsem se vrátil a opět začal vést diskuze. Je-li toto můj obrovský přečin, který mi nejméně stokrát dotyčný diskutující a to i v různých "panožkách" …More
Barbarin nám opět procitl, ale mám dojem, že buď neslyši nebo nevidí a nebo nechce vidět a slyšet. Pokud to, že jsem zde chtěl skončit je tak hrůzný přečin, pak kamenujte. Ano, chtěl jsem zde několikrát skončit a byl jsem tak rozhodnutý. A přesto jsem se vrátil a opět začal vést diskuze. Je-li toto můj obrovský přečin, který mi nejméně stokrát dotyčný diskutující a to i v různých "panožkách" předhazuje, pak ANO, už jsem to mnohokrát opakoval, ANO je to má chyba a nedodržel jsem své předsevzetí. Uškodil jsem tím někomu, porušil jsem nějakému autistovi jeho precizní auru a nebo tímto přístupem urazil někoho? Pokud ano, omlouvám se. Nicméně je mým osobním rozhodnutím zde být a nebo zde nebýt. Pokojný den přeji.
--------------------------------------
Barbarin
před 1 hodinou
Jakou odpovědnost a jaké svědomí má lhář a podvodník, který 24. 6. 2013 ujišťoval "přátele", že se tu nebude vyskytovat žádným způsobem?
Barbarin
Jakou odpovědnost a jaké svědomí má lhář a podvodník, který 24. 6. 2013 ujišťoval "přátele", že se tu nebude vyskytovat žádným způsobem?
Kallistratos
Všichni zdejší diskutující nemají ani dohromady tolik odpovědnosti co papež, který musí komunikovat napříč a s mnoha. Jeho aktivity jen stěží může posuzovat ze svých občas podivínských bublin pár aktivistů a soudců z lidu. Stejně tak i ti moudřejší a zběhlejší mohou mít dezinformace a nebo čistě ryzí podjatost a nebo co hůř - nastavenou linii své ani ŘK "propagandy". To si ale musí probrat už ve …More
Všichni zdejší diskutující nemají ani dohromady tolik odpovědnosti co papež, který musí komunikovat napříč a s mnoha. Jeho aktivity jen stěží může posuzovat ze svých občas podivínských bublin pár aktivistů a soudců z lidu. Stejně tak i ti moudřejší a zběhlejší mohou mít dezinformace a nebo čistě ryzí podjatost a nebo co hůř - nastavenou linii své ani ŘK "propagandy". To si ale musí probrat už ve svém svědomí :) Katolická církev je obrovský koráb a někteří co jej okupují jsou ne nepodobni somálským pirátům, kteří jen stěží mohou zdolat takovou "loď". Účinná obrana existuje. Víra v Krista a prosba k Duchu svatému o moudrost pro věřící lidi i jejich pastýře...
------------------------------------------------
Libor Halik to sdílí.

před 14 minutami

Z Bergoglia (Františka) se stal pohan, maxiodpadlík od Krista
Libor Halik shares this
3.5K
Z Bergoglia (Františka) se stal pohan, maxiodpadlík od Krista
Lola123456
Začinam mať pochybnosti, či ešte Ježiš zostupuje do eucharistie, keď pri sv. omši sme zjednotení s pápežom, ktorý sa spolčil s modlármi . Pred sv. prijímaním sa zriekam zlého a Ježiša vyznám ako svojho jediného Boha a snáď príde Ježiš do môjho srca aspoň duchovne.
Peter(skala)
pochybnosti su od zlého a zvlašť ked ťa volaju do hriechu (herézy) ktorý je známy už dávno i Cirkev pred ňou varuje: Eucharistia je vždy premenená na Telo Kristovo, ked ju premení kňaz, hoc by bol aj odpadlík.
ekans
pokud má správnou intenci
BernadettaJaMalinka
@Lola123456 modlosluzba je duchovné smilstvo. Pozri si v zjv 17 čím opajala neviestka všetky národy. Heretik eucharistiu nemoze premenit, lebo nemá vieru. To by predsa bola čistá mágia keby to záležalo len na presne odcitovanej vete premenia. Bez viery. Kňaz je kňazom Krista keď v Neho verí, keď je Ním poslaný slúžiť, a len tak môže vysluhovat sviatosti. Ak kňaz nemá vieru, sú to len prázdne …More
@Lola123456 modlosluzba je duchovné smilstvo. Pozri si v zjv 17 čím opajala neviestka všetky národy. Heretik eucharistiu nemoze premenit, lebo nemá vieru. To by predsa bola čistá mágia keby to záležalo len na presne odcitovanej vete premenia. Bez viery. Kňaz je kňazom Krista keď v Neho verí, keď je Ním poslaný slúžiť, a len tak môže vysluhovat sviatosti. Ak kňaz nemá vieru, sú to len prázdne slová čo hovorí a eucharistiu nepremeni.
Mohol by satanista, ktorý by sa ako tajný satanista dostal do seminára, povedzme že by mal byť spion.. vysvetili by ho za kňaza.. mohol by premeniť eucharistiu? Keď je kristov nepriateľ?? To by si odrazu mohli sami premieňať eucharistiu.. ale vieme že aj oni vykrádali svätostánky, aby mohli Božie telo zneuctovat, pošliapať atď...
ľubica
Tí, ktorí pochopili, vzývali celé nebo...... pred amazonskou synodou - Roma 28.9 2019
smutné, že sa k tomu nevyjadria JASNE aj v sk-sekcii vatik. rozhlasu......, a KBS spinká......alebo ticho súhlasí s týmto pohanstvom vo Vatikáne????
ekans
BernadettaJaMalinka
VAROVANIE PRED FALOŠNÝMI PROROKMI
1
Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,” 3 nedáš nič na slová takého …
More
VAROVANIE PRED FALOŠNÝMI PROROKMI
1
Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,” 3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše. 4 Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte! 5 A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán, tvoj Boh; - a odstrániš zlo zo svojho stredu.
/Dt,13/

Každý, kto zvádza ľudí k respektovaniu, obhajobe, uznaniu hodnoty cudzích náboženstiev, k dialógu s pohanmi a k vzájomnému obohacovaniu alebo dokonca k prijatiu ich amuletov.. zvádza k modlarstvu slúžiť inym bohom = pácha smrteľný hriech.
Segal
Jidáš dostal za zradu 30 stříbrných. Kolik dostal Bergoglio? 👿👹👺💀👻👽👾💩 🤮
Roberto 55
Pohanske ritualy do katolickej Cirkvi nepatria a je to idolatria a proti 1. Boziemu prikazaniu. Ak sa to niekomu zda normalne, tak s jeho vierou - katolickou to nie je vporiadku...
Kallistratos
Jejda mane a co nám ještě někdo natočí? :) Jestli někdo dělá závěry z nějakého takového setkání tak to nemá v hlavě v pořádku. Zbavte se mentální uniformity vy komentátoři a povzneste se. Když něco hodnotíte ze svých divanů na monitoru, kam Vám to naservíruje propagandistický kanál antikatolické akce Gloria, tak co zbývá, že? Církev dělá neuvěřitelně dobrých věcí a má mnoho skvělých lidí, slouží …More
Jejda mane a co nám ještě někdo natočí? :) Jestli někdo dělá závěry z nějakého takového setkání tak to nemá v hlavě v pořádku. Zbavte se mentální uniformity vy komentátoři a povzneste se. Když něco hodnotíte ze svých divanů na monitoru, kam Vám to naservíruje propagandistický kanál antikatolické akce Gloria, tak co zbývá, že? Církev dělá neuvěřitelně dobrých věcí a má mnoho skvělých lidí, slouží a opečovává mnoho a mnoho záležitostí a vyrobit z ní triumfalistickou a mocichtivou organizaci a nebo zpohanštělou a falešnou sektu, která má právo jedině vymřít a zestárnout už dělali mnozí. Nic nového pod sluncem.
Kallistratos
Děkuji Mates, dovol mi reagovat slovem někoho jiného. například oblíbeným krkavcem zvaným Krko. Ten ti to natře podle tvého slovníku www.youtube.com/watch 😀
-------------------------------------------------------------------
Mates5485

před 10 minutami

Jedine a výstižne platí pre teba,že si chumaj. :)
apredsasatoci
Kľudne sa povznes Kallistratos, k svojmu pastierov a k jeho demonom.
BernadettaJaMalinka
V hlave to nemá v poriadku ten, kto na takejto hnusnej modlosluzbe nevidí nič zlého.. 😣😰 misionári keď prišli niekde s evanjeliom, kto im uveril, všetky takéto modly a sošky spálili a znenavideli svoj pohansky život, lebo sa obrátili ku Kristovi!!
..tu ich budú nosiť po chrámoch oslavovať a vyvyšovať do neba?!? Do pekla sa prepadnú, hriešnici!!
Táto nevernica cirkev hovorí že je prorokyna ale …More
V hlave to nemá v poriadku ten, kto na takejto hnusnej modlosluzbe nevidí nič zlého.. 😣😰 misionári keď prišli niekde s evanjeliom, kto im uveril, všetky takéto modly a sošky spálili a znenavideli svoj pohansky život, lebo sa obrátili ku Kristovi!!
..tu ich budú nosiť po chrámoch oslavovať a vyvyšovať do neba?!? Do pekla sa prepadnú, hriešnici!!
Táto nevernica cirkev hovorí že je prorokyna ale zvádza božích sluzobnikov, aby smilnili a jedli mäso obetovane modlam. Boh tejto žene nevernej dal čas na pokanie, aby sa kajala zo svojho smilstva, ale ona nechce.. a preto bude vrhnuta na lôžko bolestí, a ti, čo s ňou cudzolozia, do veľkého suzenia. Ak nebudú robiť pokanie z jej skutkov!!
Jej deti pobije Boh smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že Boh a Pán Ježiš Kristus skúma vnútro i srdce, a každému z nás odplati podľa našich skutkov. /Zjv2,18-29/

Boh je Svätý, a vysmievať sa nedá..!!
Kallistratos
Pokojný den v moudrosti a lásce a především je občas důležité a to doporučuji každému - než vstoupíš do svého domu/bytu, polib práh domu a poděkuj, že máš kde být. Než vstoupíš do kostela, polib práh kostela a poděkuj, že se zde můžeš setkávat s lidmi i Bohem. Kdo z Vás to udělá? Kdo projeví vděčnost za vše co máme z Božích rukou, za moudrost, kterou nám Pán dává? Za přátelé a bratry, které máme…More
Pokojný den v moudrosti a lásce a především je občas důležité a to doporučuji každému - než vstoupíš do svého domu/bytu, polib práh domu a poděkuj, že máš kde být. Než vstoupíš do kostela, polib práh kostela a poděkuj, že se zde můžeš setkávat s lidmi i Bohem. Kdo z Vás to udělá? Kdo projeví vděčnost za vše co máme z Božích rukou, za moudrost, kterou nám Pán dává? Za přátelé a bratry, které máme? Za smysly jimiž můžeme vládnout? Utíkat se k hašteření je tak plytké, utíkat se k pomluvám jiných je tak krátkozraké a utíkat se ke kritice je tak laciné.... Prosím, občas to políbení musí být a je to i vybočení ze soukolí života a berte to jako inspiraci. Je to rozhodně více inspirující, než se strefovat do papeže a Církve.... Hezký den přeji!
Pavol IV
Kallistratos - Neviem, ci si uvedomujes coho sa vlastne dopustas tymito vznesenymi frazami . Relativizujes a obhajujes neobhajitelne, zavadzas a meties ludi a snazis sa ich pomylit a vrhnut na nich silu bludu, aby nemohli byt spaseni, aby neuverili pravde. Ci si vobec neuvedomujes, co za dobu vlastne zijeme? Co sa to vlastne pred nasimi ocami deje??? Ci to nahodou nie je doba, na ktoru nas …More
Kallistratos - Neviem, ci si uvedomujes coho sa vlastne dopustas tymito vznesenymi frazami . Relativizujes a obhajujes neobhajitelne, zavadzas a meties ludi a snazis sa ich pomylit a vrhnut na nich silu bludu, aby nemohli byt spaseni, aby neuverili pravde. Ci si vobec neuvedomujes, co za dobu vlastne zijeme? Co sa to vlastne pred nasimi ocami deje??? Ci to nahodou nie je doba, na ktoru nas upozornuje Pavol v 2. liste Sol.: 3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. 5 Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. 7 To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. 8 A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom; 9 toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi, 10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
Kallistratos
Tak ještě jednou a znova Pavol a zkus se malinko učit - vděčnosti k Bohu a lidem

----> Pokojný den v moudrosti a lásce a především je občas důležité a to doporučuji každému - než vstoupíš do svého domu/bytu, polib práh domu a poděkuj, že máš kde být. Než vstoupíš do kostela, polib práh kostela a poděkuj, že se zde můžeš setkávat s lidmi i Bohem. Kdo z Vás to udělá? Kdo projeví vděčnost za vše …More
Tak ještě jednou a znova Pavol a zkus se malinko učit - vděčnosti k Bohu a lidem

----> Pokojný den v moudrosti a lásce a především je občas důležité a to doporučuji každému - než vstoupíš do svého domu/bytu, polib práh domu a poděkuj, že máš kde být. Než vstoupíš do kostela, polib práh kostela a poděkuj, že se zde můžeš setkávat s lidmi i Bohem. Kdo z Vás to udělá? Kdo projeví vděčnost za vše co máme z Božích rukou, za moudrost, kterou nám Pán dává? Za přátelé a bratry, které máme? Za smysly jimiž můžeme vládnout? Utíkat se k hašteření je tak plytké, utíkat se k pomluvám jiných je tak krátkozraké a utíkat se ke kritice je tak laciné.... Prosím, občas to políbení musí být a je to i vybočení ze soukolí života a berte to jako inspiraci. Je to rozhodně více inspirující, než se strefovat do papeže a Církve.... Hezký den přeji!
apredsasatoci
Kresťanskí misionári zomierali, aby obrátili pohanov a had 🐍 bergoglio im naplul do tváre. Hanba! Fuj mu!
Pravda bude skryta
je to fakt smutné,to čo prišlo..
apredsasatoci
Nesmut! Keby s tým Boh nesúhlasil, nedialo by sa to. 🚬 😊
m.facebook.com/photo.php
zaba
Konečně to snad otevře dalším oči, že se vloudil na Petrův stolec podvodník.