Ajwajjj Kaczyński

Na FILIMIE KACZYNSKI mówi że jego DZIADEK i BABCIA pochodzą z ODESSY( Żydzi z ODESSY
Kaczyński do Rosjan
Lech i Jarosław Kaczyńscy. Historia rodziny. Pradziadkowie KACZYNSKICH są z ODESSY. Dziadek Jadwigi KACZYNSKIEJ (po mieczu) był RUSKIM pułkownikiem( POLACY nie mogli być OFICERAMI armi CARSKIEJ). Także dziadek ojca po mieczu był oficerem RUSKIEJ carskiej armii, zasłużonym w wojnie turecko-rosyjskiej.
Kaczyńscy to Żydzi z Odessy tak jak rodzina MICHNIKA