Peter(skala)
Hlásajte naliehavosť obrátenia - pokánia; bezprostrednú blízkost môjho aktu milosrdenstva pre ľudstvo: VAROVANIE.
Varovanie
Anton Čulen
"Tvrdíte, že Ma milujete, a pritom nosíte odporné handry, ktoré nakazia všetkých, ktorí zostávajú blízko vás ..."