Clicks941
csk.news
163

Informátor arcibiskup Viganó sa obáva o svoj život

Henry Sire - autor Pápež Diktátor - potvrdil na Twitteru (18. septembra) "na základe bezchybných vnútorných zdrojov", že informátor arcibiskup Viganò sa nielenže skrýva, ale že sa obáva o svoj život.

Obrázok: Henry Sire, #newsHeaifrencr
snakee
toho ty se nedožiješ, Jindřichu, vojáci umírají v boji ne na nemocničním lůžku
snakee
2 more comments from snakee
snakee
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu rejstrik-firem.kurzy.cz/zivnostnik/a3GWqZeYk6M=
snakee
Přítel
Je asi přirozené, že kdo chce s vlky žít, musi s nimi výt. Ale Bůh nám dal rozum na to, abychom ho užívali. Čteme v Písmu, že Ježíš neco řekl. Cokoliv. Když potom někdo hlásá opak, pak je to antikrist. Je proti Kristu, jako třeba katolická církev. Ježíš neproměňoval chléb ve své tělo, ani víno ve svou krev. Tajemství požívání těla a pití krve Krista je před nečistými pečlivě skryto.
apredsasatoci likes this.
Samson1
Milá hento, Pán odmítl satanovi měnit kameny v chéb a to se již 40 dnů postil, nejedl a nepil, ale když byl zástup s ním na pustém místě, rozmnožil chleby a ryby a to ještě vzdal před tím Bohu díky. když dva dělají totéž, není to totéž. ono jak Pám mohl rozmnožit ryby a chléb, je pro něho brnkačka měnit víno a chléb na své tělo a krev. hodně následovníků Pána Pána opustilo, když mluvil, že jim …More
Milá hento, Pán odmítl satanovi měnit kameny v chéb a to se již 40 dnů postil, nejedl a nepil, ale když byl zástup s ním na pustém místě, rozmnožil chleby a ryby a to ještě vzdal před tím Bohu díky. když dva dělají totéž, není to totéž. ono jak Pám mohl rozmnožit ryby a chléb, je pro něho brnkačka měnit víno a chléb na své tělo a krev. hodně následovníků Pána Pána opustilo, když mluvil, že jim dá jíst své tělo a krev. Obrátil se k apoštolům jestli chtějí odejít též a oni mu řekli, ke komu bychom šli,Pane ty mýáš slova věčného života. Pán k apoštolům též promlouval, že je toho ještě třeba hodně říci, ale nesnesli by to, ale až přijde Duch Utěšitel, uvede je do plné pravdy. tak Duch svatý uvádí do plné pravdy i k proměňování, zpřítomnění oběti, učí o Eucharistii, což by dříve učedníci nesnesli. oni to pochopili po Letnicí a při setkání se vzkříšeným Kristem. Ju babo
Samson1
menhire, ty mi říkej co chceš. Kristus o tom řekl své. já mohu jen se sv. Tomášem říci: Zrak i chuť tu klame mysl mou, ale sluchu svému věřím s jistotou. Věřím neochvějně, co Syn Boží dí, věkověčná pravda z jeho úst mi zní. A dodám ještě, že Ježíš řekl: Nebudete-li jíst a pít tělo a krev Syna člověka, nebudete mít v sobě život. Takže kdo nerozlišuje mezi chlebem obyčejným a konsekrovaným, jí si …More
menhire, ty mi říkej co chceš. Kristus o tom řekl své. já mohu jen se sv. Tomášem říci: Zrak i chuť tu klame mysl mou, ale sluchu svému věřím s jistotou. Věřím neochvějně, co Syn Boží dí, věkověčná pravda z jeho úst mi zní. A dodám ještě, že Ježíš řekl: Nebudete-li jíst a pít tělo a krev Syna člověka, nebudete mít v sobě život. Takže kdo nerozlišuje mezi chlebem obyčejným a konsekrovaným, jí si a pije odouzení. Ano, tu je třeba mít víru. Přijímat může ten, kdo věří v přítomnost Krista ve způsobě je pokřtěný a nemá překážky, tedy musí mít svátostné manželství a nebo svobodný žijící čistě.
snakee
zase mi nejde like, Jindro!
Samson1
menhire, jestli je proměńování otázka víry, to bych pochyboval, protože kněz neproměňuje, to dělá Kristus a on víííí a má moc to činit. Kdyby to záleželo na víře člověka, tak by většinou přijímal jak říká henta placebo. Eucharistii nejde posuzovat z lidského hlediska. Kdo z lidí je hodný? Nebo měl víru a svou vírou proměňoval chléb v Kristovo tělo a víno v krev. Proto ti, co tvrdili, že kněz …More
menhire, jestli je proměńování otázka víry, to bych pochyboval, protože kněz neproměňuje, to dělá Kristus a on víííí a má moc to činit. Kdyby to záleželo na víře člověka, tak by většinou přijímal jak říká henta placebo. Eucharistii nejde posuzovat z lidského hlediska. Kdo z lidí je hodný? Nebo měl víru a svou vírou proměňoval chléb v Kristovo tělo a víno v krev. Proto ti, co tvrdili, že kněz neproměňuje když je v hříchu je hereze, které hrdinně šíří tu na netu henta. Kristus je vždy nanejvýš svatý! On se vyhnat nedá. Odchází Jidášové. Ti si jí a pijí odsouzení.
snakee
na ty židovské fantasmagorie různých magorů a Holíků bych nereagoval
Zedad
Ať tě Hospodine, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ
Samson1 likes this.
Zedad
Přítel před 12 hodinami
Vy věříte na proměňování? Nic takového není. To je výmysl na ovládání lidí.


Bůh dal lidem řád a On sám je v řádu.
To satan dává volnost.
One more comment from Zedad
Zedad
Všechno v životě člověka je o tom, že mu to někdo řekl, že to tak je. Nevidíme a věříme svým učitelům, lékařům, vědcům atp.
Víra je živý vztah s Bohem. To člověk je zrnko písku a Bůh je nekonečný, nesmrtelný, věrný, vznešený, nádherný, mocný, spravedlivý ....

Hoki Hokimu a mnohým se zdá být málo nebo připadá mu to tak obyčejné, že by měl uvěřit - např. ostatky svatých, škapulíř. Vyznívá to od …More
Všechno v životě člověka je o tom, že mu to někdo řekl, že to tak je. Nevidíme a věříme svým učitelům, lékařům, vědcům atp.
Víra je živý vztah s Bohem. To člověk je zrnko písku a Bůh je nekonečný, nesmrtelný, věrný, vznešený, nádherný, mocný, spravedlivý ....

Hoki Hokimu a mnohým se zdá být málo nebo připadá mu to tak obyčejné, že by měl uvěřit - např. ostatky svatých, škapulíř. Vyznívá to od Hokiho tak, že je mnohem lepší nevěřit takovým věcem, nepatří to k modernímu člověku. Jsme již tak dobří a tak vzdělaní, že je to pro člověka málo.
No a přece Ježíš plivl do hlíny, udělal bláto a potřel jim slepému oči, a ten viděl.

Nevíra v eucharistii, že k nám pod způsobou chleba a vína přichází Bůh, tak to je nepřiznání moci Hospodinu.
A Bůh nás žádá, abychom mu moc přiznali.

Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,

1. Paralipomenon 16, 29přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte před něj, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!

Žalmy 29, 1Davidův . Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.


No a to, že člověk nepřiznává moc Hospodinu, tak to je pýcha a je na tom založeno štěpení Církve. Člověk si pak namlouvá, že je více Církví, že on je ten chytrý atd.
evelina
Bojuje za Krista, o večný život sa báť nemusí
adrianicm
O svoj dočasný život sa kardinál nemusí báť. Ale čo ten večný?
zaba likes this.
Caesar
No ved free masoni odporcov vrazdia, ked Mino Pecorelli, byvalý slobodomurár zverejnil zoznam slobodomurárov aj tých cirkevných, tak ho slobodomurári dali zavrazdit: churchandstate.org.uk/…/pecorelli.jpg
thevision.com/cultura/mino-pecorelli-segreti/
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
pehol likes this.