CÓRKA MARYI
"Ci, którzy głoszą Prawdę Mojego Nauczania w tych pogańskich czasach i kiedy Mój Kościół odpadnie od prawdziwej wiary, otrzymają dodatkową siłę po to, by sprawić, aby Mój Głos był słyszany. Ta siła będzie pochodziła od Boga, Mojego ukochanego Ojca. Przez Moc Siły Boga wielu z armii szatana się nawróci, natomiast pozostali zostaną zgładzeni."