09:08
lowoa
30
311. Isteni Irgalmasság Rózsafüzére. Szeretettel mindenkinek.....Isteni Irgalmasság rózsafüzére FELÉPÍTÉSE: Bevezetés 5 tized (5-ször 1+10 szem) A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA: (naponta, 15 órakor) …More
311. Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.

Szeretettel mindenkinek.....Isteni Irgalmasság rózsafüzére FELÉPÍTÉSE: Bevezetés 5 tized (5-ször 1+10 szem) A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA: (naponta, 15 órakor) Keresztvetés Bevezetés: 1 Miatyánk + 1 Üdvözlégy + 1 Hiszekegy Tizedekre (5): Nagy (önálló) szemre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, - engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Kis szemekre (10): Jézus fájdalmas szenvedéséért - irgalmazz nekünk és az egész világnak! Záró ima (3x): Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, - irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen. Keresztvetés TÖRTÉNETE: Ezt a rózsafüzér imádságot Jézus diktálta le Szent Fausztina nővérnek. Jézus ezeket mondta: "Bárki, aki legalább egyszer elimádkozza ezt, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat... Ez az ima a vihart is lecsendesítheti... Fontos ezt az imát haldoklók mellett imádkozni! Megbékélést hoz a halál perceiben!" Az Irgalmasság órája (15:00) Jézus ezt mondta: "Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit."