Stylita
57384

Boží slovo na den 17.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. …
U.S.C.A.E.
Dôvod posvätnosti nedele

16. mája 2022 Pokladnica viery

Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonočného baránka na Najsvätejšiu Sviatosť a vôbec všetky dobré obrady Starého zákona na lepšie obrady Nového zákona.

Ak teda židia slávili sobotu na pamiatku stvorenia sveta, čiže ten deň, v ktorom bolo stvorenie dokončené, iste väčším právom my …More
Dôvod posvätnosti nedele

16. mája 2022 Pokladnica viery

Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonočného baránka na Najsvätejšiu Sviatosť a vôbec všetky dobré obrady Starého zákona na lepšie obrady Nového zákona.

Ak teda židia slávili sobotu na pamiatku stvorenia sveta, čiže ten deň, v ktorom bolo stvorenie dokončené, iste väčším právom my slávime nedeľu na pamiatku toho istého stvorenia, ktoré sa začalo v nedeľný deň. (Justín Martýr: Apológia I, 67; Lev Veľký: Epistola 9 ad Dioscorum)

A tak keď židia ponúkali Bohu posledný deň týždňa, o čo lepšie robia kresťania ponúkajúc prvý? Okrem toho, v nedeľu sa slávi pamiatka troch hlavných dobrodení nášho vykúpenia: v nedeľu sa Kristus narodil, v nedeľu vstal z mŕtvych a v nedeľu zoslal Ducha Svätého na apoštolov.

Napokon, sobota predstavuje ten odpočinok, ktorý mali svätí patriarchovia v predpeklí, avšak nedeľa označuje slávu, ktorú blažené duše už vlastnia a časom ju v nebi získajú aj ich telá. Sobotu si židia preto ctili, lebo po smrti zostupovali do predpeklia, ako na miesto odpočinku. Ale kresťanom už treba sláviť nedeľu, lebo po smrti vystupujú do blaženej slávy raja; samozrejme, ak konali dobré skutky a žili v súlade s od Boha im danými zákonmi.

Sv. Robert Bellarmin – Katechizmus
U.S.C.A.E.
Apoštol na liturgii

31. začalo (Sk 12,25 - 13,12)

V tých dňoch, keď Barnabáš a Šavol splnili svoju úlohu, vrátili sa z Jeruzalema do Antiochie a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek. V cirkvi, ktorá bola v Antiochii, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. Ako slúžili Pánovi a postili sa, …More
Apoštol na liturgii

31. začalo (Sk 12,25 - 13,12)

V tých dňoch, keď Barnabáš a Šavol splnili svoju úlohu, vrátili sa z Jeruzalema do Antiochie a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek. V cirkvi, ktorá bola v Antiochii, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. A oni, vyslaní Svätým Duchom, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka. A keď prešli celým ostrovom až do Pafu, stretli istého čarodejníka, falošného proroka, Žida menom Barjezu. Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale Elymas, čarodejník - lebo tak sa prekladá jeho meno -, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Svätým Duchom, pozrel naňho a povedal: „Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“ Vtom naňho padla mrákota a tma, tápal dookola a hľadal, kto by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.

Evanjelium na liturgii

Jn 33. začalo (8, 51 - 59)

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.” Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: ,Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.’ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?” Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ,On je náš Boh,’ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.” Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?” Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.” Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.
Učeník Pánov
“Prv ako bol Abrahám, Ja Som.”
Ježiš je Boh. Amen!
U.S.C.A.E.
z toho plynie že Panna Mária je Matka Božia lebo bez toho aby sa v Nej spojili pri Počatí dve prirodzenosti Krista v Jednej Božskej Osobe by bola smrť na Kríži nezmyslom lebo sme urazili Boha teda prarodičia a urážka Nekonečného je Nekonečná takže ju môže zmyť len Boh ale dopustil sa jej človek

čiže Kristus aby bol Vykupiteľ tak ako to určila Božská Múdrosť musel mať a má dve prirodzenosti v …More
z toho plynie že Panna Mária je Matka Božia lebo bez toho aby sa v Nej spojili pri Počatí dve prirodzenosti Krista v Jednej Božskej Osobe by bola smrť na Kríži nezmyslom lebo sme urazili Boha teda prarodičia a urážka Nekonečného je Nekonečná takže ju môže zmyť len Boh ale dopustil sa jej človek

čiže Kristus aby bol Vykupiteľ tak ako to určila Božská Múdrosť musel mať a má dve prirodzenosti v hypostatickom spojení a dve vôle a dve činnosti a keďže je každá Osoba aj sama o sebe Dokonalý Boh tak Panna Mária tým že je Matkou Syna je Matkou Boha
U.S.C.A.E.
pri osobných hriechoch je to troška zložitejšie vykúpenie a ospravedlnenie nie je to isté to mixujú a dávajú na rovnakú úroveň protestanti
Učeník Pánov
Tak jest
U.S.C.A.E.
ono nám sa zdá učenie o ľudskej dôstojnosti ako samozrejmosť či ten myšlienkový smer ale to vôbec nie je samozrejmé bez Inkarnácie by sme netušili akú cenu má človek pre samého Boha všimnite si pohanské režimy či ako sa chovali bezbožné k človeku ale to je nevyhnutná logika prečo sa tak chovali a chovajú
Učeník Pánov
Nemecký národný socializmus alebo sovietsky boľševizmus sa v podstate tiež chovali ako novopohanské režimy. Kresťanský pohľad na ľudskú osobu a jej dôstojnosť nahradili ideou rasy alebo triednej výlučnosti a dôsledkom boli milióny mŕtvych. A žiadna sebareflexia a už vôbec nie korekcia, pretože chýbalo “transcendentné zrkadlo”.Kresťania majú Božie Zjavenie a to umožňuje a vždy sa tak aj dialo, …More
Nemecký národný socializmus alebo sovietsky boľševizmus sa v podstate tiež chovali ako novopohanské režimy. Kresťanský pohľad na ľudskú osobu a jej dôstojnosť nahradili ideou rasy alebo triednej výlučnosti a dôsledkom boli milióny mŕtvych. A žiadna sebareflexia a už vôbec nie korekcia, pretože chýbalo “transcendentné zrkadlo”.Kresťania majú Božie Zjavenie a to umožňuje a vždy sa tak aj dialo, reflektovať svoje skutky vo svetle Božieho Zjavenia, ktoré máme v Katolíckej Cirkvi.
Martina Bohumila Lutherová
Vidíš vlčí mlhu, opak je pravdou, nedá se zde vše předložitl
Stačí Zj 17 nevěstka s přetékajícím kalichem krve mučedníků.....

Papež a jeho poskoci "kdo nepřijme wakcinu/smrti/ nemá lásku.
😭 Zde vidíte včele průvodu řkc s kříži ,před nimi bandera-zasklený a za nimi demonstranti. 😭 🙏
CO UDĚLÁ SOUDCE S PAPEŽSTVÍM ?
BEZ VÝČITEK!
apredsasatoci
Smilnica zo zjavenia Jána 17. kapitola je presto to isté ako Kajfas a spol. z pred 2000 rokmi.
Stylita
Smilnica neboli nevěstka je symbol, který sv. Jan viděl, zato Kaifáš a spol. byli konkrétní lidé. Mají společné opojení z krve mučedníků. Rovnítko tam však dát tak snadno nejde. Každý, kdo vraždil či vraždí křesťany, má cosi z té nevěstky.
apredsasatoci
Kajfas & spol. tvorili prelat vtedajšej synagógy - cirkvi.
Rkc/pravoslávie tvoria prelat súčasnej cirkvi.
Nemôže ísť o vrahov kresťanov, pretože sú oblečení do ruch kňazov, biskupov...
Smilnica je nevernica. Nevernica vo viere.
To znamená, že ide o Kristovych pomazanych.
Stylita
Nevěstka je opita krví mučedníků. Rouhající, jedoucí na šelmě.
Nikde není psáno, že je pomazána Kristem a poté mu nevěrná, to si jen vykládáš po svém.
apredsasatoci
Kto dostal pomazanie, moc od Krista? Kňazi a biskupi, či? Laici tuto moc nedostali. Musí ísť o prelat + ich oblečenie.
V SZ sa bežne používa slovo smilnica, ti čo sú neverní Bohu.
Rkc/pravoslavie má svojich mucenikov, ktorí zomreli za Krista. A ten čo Krista zradza opovrhuje ich krvou, čiže je opitý.
Učeník Pánov
Pomazanie Duchom Svätým dostal každý, kto je pokrstený, nielen hierarchia. Je to všeobecné kňazstvo.
Učeník Pánov
Šelma z apokalypsy predstavuje všetky mocnosti a vlády, ktoré v dejinách kresťanstva prenasledovali a vraždili kresťanov. Patria tam rímski cisári, mohamedánski vladári, Mongoli a Tatári, či komunistickí pohlavári alebo dnešní “Kimovia”, ISIS, Al Kajdá a podobne.
apredsasatoci
To je šelma. A kto je smilnica?
Laici dostali moc odpúšťať hriechy?
Učeník Pánov
Netrúfam si vysvetľovať alegóriu smilnice. A vzťahovať ju konkrétne na nejakú konkrétnu osobu, či spoločenstvo. Odmietam manipulačné úvahy z radov protestantov na tento obraz z apokalypsy. Určite však ide o postavu, ktorá predstavuje nejaké osoby, či vlády, navonok predstierajúce nábožnosť, ale využívajúce ju na dosiahnutie moci a mamonu. A tých bolo a aj je veľa.
Laici samozrejme nemajú moc …More
Netrúfam si vysvetľovať alegóriu smilnice. A vzťahovať ju konkrétne na nejakú konkrétnu osobu, či spoločenstvo. Odmietam manipulačné úvahy z radov protestantov na tento obraz z apokalypsy. Určite však ide o postavu, ktorá predstavuje nejaké osoby, či vlády, navonok predstierajúce nábožnosť, ale využívajúce ju na dosiahnutie moci a mamonu. A tých bolo a aj je veľa.
Laici samozrejme nemajú moc odpúšťať hriechy ani vysluhovať Eucharistiu. To patrí služobnému kňazstvu. Ale v krste dostali úrad “proroka, kráľa a kňaza” . Viac o tom v katechizme a v Svätom Písme. Je to všeobecné kňazstvo, odlišné od služobného.
Učeník Pánov
1.Pt 2,4-5
apredsasatoci
Vláda nie je odetá do purpuru a sarlatu....
Učeník Pánov
Znakom cisárskej hodnosti v starom Ríme a neskôr aj v Byzancii bol purpur. Ak sa niekto narodil v cisárskej línii, tak o ňom hovorili, ze sa narodil v purpure
Martina Bohumila Lutherová
Proti mně však nezmůže nic.
Učeník Pánov
“Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí”
Amen.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Do Lystry přišli židé z Antiochie a z Ikónia, přemluvili dav a začali Pavla kamenovat. Pak ho vyvlekli ven z města, protože mysleli, že už je mrtvý. Když ho však učedníci obstoupili, vstal a šel zase do města. Ale na druhý den odešel s Barnabášem do Derbe. Také v tomto městě hlásali radostnou zvěst a získali mnoho učedníků. Potom …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Do Lystry přišli židé z Antiochie a z Ikónia, přemluvili dav a začali Pavla kamenovat. Pak ho vyvlekli ven z města, protože mysleli, že už je mrtvý. Když ho však učedníci obstoupili, vstal a šel zase do města. Ale na druhý den odešel s Barnabášem do Derbe. Také v tomto městě hlásali radostnou zvěst a získali mnoho učedníků. Potom se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům. A zůstali pak s (tamějšími) učedníky delší čas.
Sk 14,19-28

Žalm:
Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.
Nebo: Aleluja.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle!

Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,
vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!
Zl 145

Evangelium:
Jan 14,27-31a
Učeník Pánov
“Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme.”
Amen.
Učeník Pánov
apredsasatoci
Martina Bohumila Lutherová Kecas ako vždy. Prepáč!
apredsasatoci
Ako môžeš dať do jedného vreca fašizmus s katolicizmom? Si kompletná?
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Si motak!
Čo má spoločné špina - fašizmus, socializmus, liberalizmus .... spoločne s Kristovym ucenim?
To, že ľudia v rkc na základe slob. vôle, ktorú dáva Boh sa rozhodli, je jedno, či vedome, alebo nevedome pre diablovho ducha je vina dotyčného človeka.
Rkc je stále zvrchovanou majiteľkou Božieho Magisteria.
Bez rkc by sme už dávno nemali Bibliu a mnohé iné sväté knihy.
U.S.C.A.E.
Otec je väčší a zároveň sú si rovní zo Synom Ja a Otec sme Jedno a že Otec je väčší ako Kristus si neprotirečí len náš Pán Ježiš Kristus hovorí o dvoch veciach ktoré sú oboje pravda