Św. Lucjan, męczennik 7 stycznia.

Mimo iż ani źródła, ani podania Tradycji nie przekazały żadnych informacji na temat rodziny tego Świętego, możemy z dwóch faktów wyciągnąć wniosek o jego dobrym urodzeniu – po pierwsze otrzymał wykształcenie retoryczne, właściwe dla klas wyższych, po drugie jako męczennik został ścięty mieczem, która to kara przysługiwała obywatelom rzymskim.

W wieku dwunastu lat Lucianus został osierocony przez oboje rodziców i już wtedy miał obrać drogę służby Bożej. Sprzedał odziedziczony majątek, pieniądze rozdał ubogim i wstąpił w ślady Ukrzyżowanego. Oddał Mu przede wszystkim to, w co Stwórca i Pan wyposażył go obficie, czyli intelekt. W Edessie pobierał nauki u uczonego Makarego. Opanował biegle hebrajski i ćwiczył się w egzegezie Pisma Świętego.

W Antiochii założył własny ośrodek studiów biblijnych, do którego ściągali coraz wybitniejsi uczniowie, jak chociażby św. Grzegorz Cudotwórca. Sam zaś Jan Złotousty propagował jego pisma, a inspirowały się nimi takie osobistości-filary Kościoła, jak Ambroży, Augustyn czy papież Grzegorz Wielki. Lucjan twierdził, że teksty... pch24.pl/sw-lucjan-meczennik/
szuirad1
Św Rajmund z Peñafort, prezbiter 7 stycznia brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-07a.php3