10:39
Evanjelizacia
1.4K
† 1. Veľkonočný pondelok - Oznámte mojim bratom, že... evanjelizacia.eu/rok 2012 všetky meditácie a oveľa viac (homílie, knihy, duchovné cvičenia) nájdete na uvedenom webe | 9.4.2012 | Mt 28, 8-15 …More
† 1. Veľkonočný pondelok - Oznámte mojim bratom, že...

evanjelizacia.eu/rok 2012 všetky meditácie a oveľa viac (homílie, knihy, duchovné cvičenia) nájdete na uvedenom webe | 9.4.2012 | Mt 28, 8-15 Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“
Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.