Quas Primas
1205

O ZAGUBIONEJ OWCY – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 25 czerwca 2017 r.

ALBUM Z KAZANIAMI KS. ŚNIADOCHA

AKSORZ
Ks.Grzegorz to świetny kapłan