Views by countries

 1. 96

  Poland
 2. 11

  United States
 3. 4

  France
 4. 1

  South Korea
 5. 1

  Ukraine
 6. 1

  Iraq
 7. 1

  Czechia
 8. 1

  Estonia
 9. 1

  Ethiopia
 10. 1

  India
 11. 1

  Italy
 12. 1

  Pakistan
 13. 1

  Sweden
 14. 1

  Finland