Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 5.

Euntes ergo docete omnes gentes,
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28, 19-20)

Św. Jan Bosko był kapłanem rzymskokatolickim, świętym o klarownie katolickiej formacji teologicznej, duchowej i duszpasterskiej, w której gorliwość o zbawienie dusz, kwestia katolickiej (czyli jedynej prawdziwej) objawionej przez Boga wiary oraz sprawy Kościoła Powszechnego zajmowały miejsce absolutnie priorytetowe. Przedmiotem jego szczególnej troski było wychowanie i zbawienie młodzieży oraz wielkoduszna gorliwość misyjna i pragnienie zbawienia ludów, które jeszcze nie znają Ewangelii.

Dla kontynuacji swojej misji powołał do istnienia dwa zgromadzenia zakonne: Towarzystwo św. Francisza Salezego (salezjanie) i – wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello – Córki Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki).

Modlitwa.
Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twego ducha i wiernie naśladowały Twe heroiczne cnoty. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami święty Janie Bosko,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.

.
źródło: LINK
.