Clicks23
vi.news

Thêm các cáo buộc sai trái cho Hồng y Pell

Bernie X và Philip Clarke, người năm mươi năm trước sống trong cùng trại trẻ mồ côi ở Ballarat, Victoria, đã đưa ra lời buộc tội "lạm dụng tình dục" chống lại Hồng y Pell.

Cảnh sát đã liên lạc với họ vào năm 2016. Các cáo buộc của họ đã bị rút, hoặc bãi bỏ bỏ.

Clarke cáo buộc, Pell "đã chạm vào anh ta một cách không phù hợp" trong một bể bơi năm mươi năm trước. Các nhân chứng như Brett O'Neill nói rằng Clarke đang nói dối.

Bernie cáo buộc Pell đã sờ mó anh ta trong khi tắm tại trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, phiên điều trần năm 2018 tại Tòa án Thẩm phán Melbourne đã xác định rằng Pell chỉ một lần về trại trẻ mồ côi: vào năm 1980 khi nó đóng cửa. Thế là Bernie cũng nói dối.

Những cáo buộc này được đưa ra vài ngày trước khi Tòa án Tối cao Úc đưa ra phán quyết của mình về vụ kiện của Pell, vào ngày 7 tháng Tư.

Hình ảnh: George Pell, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsStzacnbald