10:11
Evanjelizacia
1.3K
† 3. veľkonočná sobota - Žriedla kríz v našej viere. viac info z homílii P. Ľubomíra Stančeka tu: www.evanjelizacia.eu | 28.4.2012 | Jn 6, 60-69 Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to …More
† 3. veľkonočná sobota - Žriedla kríz v našej viere.

viac info z homílii P. Ľubomíra Stančeka tu: www.evanjelizacia.eu | 28.4.2012 | Jn 6, 60-69 Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“