TerezaK
1649

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE JEJÍ MILOVANÉ DCEŘI LUZ DE MARIA - 1. KVĚTNA 2022

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Žehnám ti jako Královna a Matka. Žehnám vaší mysli, myšlenkám a srdci. Žehnám vám svou láskou, abyste jako děti mého božského Syna byli poslušní jeho …More
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám ti jako Královna a Matka.
Žehnám vaší mysli, myšlenkám a srdci.
Žehnám vám svou láskou, abyste jako děti mého božského Syna byli poslušní jeho volání.
Moje malé děti:
MUSÍTE SI POSPÍŠIT A STÁT SE DUCHOVNĚJŠÍMI. Chvíle je naléhavá, zlo nechce čekat a spřádá své plány, jak ovládnout mé děti. Nebojte se, tato Matka vás ochrání a Můj Plášť objímá lidstvo.
Děti moje, síla komunismu se na Zemi projeví, jejich dobyvačné touhy přesahují hranice jedné země.
Trpím tváří v tvář nevědomosti těch, kteří popírají okamžik, v němž žijí: rozšíří se válka a objeví se hlad, před nímž lidé zapomenou na své zásady. Drak ukáže svá chapadla: mor, války, hladomor (srov. Zj 6,8) a nadvládu nad lidstvem, likvidaci náboženství, aby bylo nastoleno jediné náboženství. Lidé mého Syna, udržujte lampy zapálené (Lk 12,35) tím nejlepším olejem. Někteří se i nadále chovají jako blázni, aniž by pronikli do reality, v níž se lidstvo pohybuje. HLOUPÍ SYNOVÉ! NEZNAJÍ PROROCTVÍ …More
Peter(skala)
V tomto mesiaci (Máj) zasvätenému tejto Matke, ktorá vás miluje - vás prosím, aby ste o sobotách a nedeliach obetovali sviatosť pokánia za obrátenie všetkých ľudí;
za mier vo svete;
za moje milované deti, aby udržovali ľud môjho Syna společenstvom lásky a bratstva.