Clicks15
vi.news

Ai đứng sau việc đóng cửa các nhà thờ Anh? Một nhà hoạt động đồng tính

Cố vấn Giám mục người Anh, Jim McManus đã thuyết phục chính phủ Anh đóng cửa tất cả các nhà thờ mặc dù đã có một lệnh dân sự khác trước đó. Ông cũng là một người đồng tính.

LifeSiteNews.com (ngày 3 tháng 4) đã đưa tin rằng gần đây McManus khuyến khích người lao động đeo phù hiệu đồng tính.

Vào năm 2014, ông đã trình bày về việc "Truyền tải nội dung chống lại hội chứng sợ đồng tính luyến ái trong các trường học đức tin", lý luận rằng Các trường học Công giáo không nên "chọn phe" giữa những người thúc đẩy hành vi gian dâm đồng tính và những người chống lại điều đó.

Năm 2017, McManus đã ca ngợi luật pháp khiến việc giảng dạy chủ nghĩa đồng tính là bắt buộc ở tất cả các trường tiểu học.

#newsDmxgkesnqu