CÓRKA MARYI
"Wy, którzy kochacie Mojego Syna, weźcie Jego Krzyż i pomóżcie Mu sprowadzić te dusze, za którymi tęskni, aby On trzymał je w Swoich najdroższych, kochających Ramionach."