Clicks722
apostol-7
42
Pastor Romů. „Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. Opravdu …More
Pastor Romů.

„Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. Opravdu je to zasáhlo. Moc hezká a upřímná byla výpověď romského pastora z Ostravy, Emila Adama, který sám byl, jak říká, takový běžný Romák, který si chce jen tak užít. Ale teď ty proměny jsou veliké a z našeho pohledu velice pozitivní, protože oni chtějí žít v harmonii s lidmi, nelhat, nekrást, žít životem ne na úkor druhého, ale naopak si pomáhat a vyjít si vstříc."
Samson1
No a Bůh někdy trestá i kolektivně, třeba zajetí do Babylona. Potom pastýři vydají počet s každé duše. To, že jednou bude každý sám za sebe je též pravda, ale jen jako ratolest na kmeni mystického těla Krista - Církve. Ze společenství se nemůžeš vyjmout, tedy i jako ratolest k kmeni, jestli nesla ovoce Ducha.
Samson1
Beru bohouši, no pokud vím, tak František zažil své druhé obrácení. O něm mluví všichni mystici církve. Třeba sv. Jan od Kříže, Kateřina Sienská a jiní, to zažili i všichni apoštolové. Tedy je to něco specifického, setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, druhé obrácení. Završení Letnicemi. Pokud neprojdeš touto cestou tak s tebe bude bludná hlásná trouba tradice studené a kousavé jak psí čumák.
bohušek
charismatický troll, komu není rady, tomu není pomoci, hlavně si neber do charismatické huby tradici a sv. Františka a jiné světce před II. VK nespojuj s charismatickými schizmatiky
Samson1
Šak právě menhir, pokud jsi si všiml, tak je to Otče náš, je to v množném čísle a Bůh nikoho nevede přímo, ale jako Boží lid. Určitě existuje přímé vedení Bohem, kde vychovává jako Otec, nebo vinař, ořezává a čistí, ale skrze Církev. Když je Starý zákon ve všem předobraz, potom vedl Izrael skrze pověřené lidi. Dokonce potrestal Koracha a jeho přívržence za vzpouru, protože se domáhali kněžské …More
Šak právě menhir, pokud jsi si všiml, tak je to Otče náš, je to v množném čísle a Bůh nikoho nevede přímo, ale jako Boží lid. Určitě existuje přímé vedení Bohem, kde vychovává jako Otec, nebo vinař, ořezává a čistí, ale skrze Církev. Když je Starý zákon ve všem předobraz, potom vedl Izrael skrze pověřené lidi. Dokonce potrestal Koracha a jeho přívržence za vzpouru, protože se domáhali kněžské služby. Bůh tedy prvořadě vede lidi skrze kněze, svátosti. Zpívat a dělat paci pacičky je jedna věc, mět vybuzené emoce pozitivně pro Krista, je to dobré, ale stále jsou mimo církev, tedy člověk se musí narodit i z vody a Ducha, přijat řádný křest, uvést maželství do svátostného stavu, mít účast na svátostech, eucharistii. Toho apostol-7 a pastoři nejsou schopní a ani povolaní a okrádají ty co jim uvěří o plnou účast na Kristově životě, mystickém těle Kristra - Církve.
bohušek
Vzpomínám si na to velmi přesně, říká otec Václav. Bylo to v únoru 1982, my jame byli čerstvě vysvíceni na jáhny. A Michal Špaček nás vzal do Modřic u Brna. Tam se za nás modlili v jednom ekumenickém společenství. Této modlitby se účastnili jednak různí kněží, otec Michal Špaček, otec Antonín Dohnal, Josef Strbák, dále bratři z protestantských církví, například současný biskup Apoštolské církve,…More
Vzpomínám si na to velmi přesně, říká otec Václav. Bylo to v únoru 1982, my jame byli čerstvě vysvíceni na jáhny. A Michal Špaček nás vzal do Modřic u Brna. Tam se za nás modlili v jednom ekumenickém společenství. Této modlitby se účastnili jednak různí kněží, otec Michal Špaček, otec Antonín Dohnal, Josef Strbák, dále bratři z protestantských církví, například současný biskup Apoštolské církve, Rudek Bubik, a také několik žen. Ve skupince čerstvých jáhnů byl například Jan Fatka, Vojtěch Kodet, Richard Kavan. KDO SE MODLÍ S HERETIKY, SÁM SE JÍM STÁVÁ www.cho.cz/clanky/Historie-Obnovy-IV.html
apostol-7
slniecko Bludařů už opravdu bylo dost, hlavně samozvaný Boží náhradník propaguje opak toho, co říká Bůh, a staví své choromyslné výplody nad autoritu Božího slova. Mariánský kult je názornou ukázkou zvráceného modlářství, před nímž Bůh jasně varuje. Není nic horšího, než když někdo nekriticky sežere všechno, co se mu předloží, bez ohledu na rozpor s autoritou Božího slova. Asi vůbec není důlež…More
slniecko Bludařů už opravdu bylo dost, hlavně samozvaný Boží náhradník propaguje opak toho, co říká Bůh, a staví své choromyslné výplody nad autoritu Božího slova. Mariánský kult je názornou ukázkou zvráceného modlářství, před nímž Bůh jasně varuje. Není nic horšího, než když někdo nekriticky sežere všechno, co se mu předloží, bez ohledu na rozpor s autoritou Božího slova. Asi vůbec není důležité, co říká Bůh, když papež má "jiný názor" a ten je nadřazený!! Doplň si základní vzdělání ohledně historie církve a budeš ze toho kacíře zvracet celý týden.
Samson1
Něco takového napsat je vrchol protestantského tmářství, vůbec nechápe Boha, jeho lásku, dary a postavení, které dává a to na prvním místě Panně Marii, Maky Krista, který je pravý Bůh i člověk, tedy Matky Bohočlověka a tedy i Matky Boží. Prostě neumí a ani nechtějí blahoslavit Tu, které veliké věci učiil Pán. Milosti Plnou. Písmo jinak nemá soukromý výklad a mnozí ho převrací k vlastní záhubě. …More
Něco takového napsat je vrchol protestantského tmářství, vůbec nechápe Boha, jeho lásku, dary a postavení, které dává a to na prvním místě Panně Marii, Maky Krista, který je pravý Bůh i člověk, tedy Matky Bohočlověka a tedy i Matky Boží. Prostě neumí a ani nechtějí blahoslavit Tu, které veliké věci učiil Pán. Milosti Plnou. Písmo jinak nemá soukromý výklad a mnozí ho převrací k vlastní záhubě. Chtějí učit a v podstatě ničemu nerozumí. Odnímají-li to, co Bůh Panně Marii dal, ponižijí tím i Boha, spolu v Pannou Marií se může sláva Boží - Krista akorát rozmnožovat. Spolu s Pannou Marií milovat, následovat Krista, protože Onamá v Církvi, nevěstě Kristově to nejčestnější místo po Bohu. Prostě nerozumí Bohu a jeho lásce.
apostol-7
Blabla bla. Bohorodička - super blud!!! Marii nepatří ŽÁDNÉ vyvýšené postavení, NENÍ "matkou církve, Královnou nebes a ničím jiným, co vyblil Boží náhradník. Neznáte Boha a ignorujete Jeho slovo, protože papež je pro Vás větší autoritou.
bohušek
ty autoritu nemáš a proto skončíš v pekle
pšenka
Ti řeknu do jaké míry se starat o své bližní:

Naplnit základní potřeby , žádný 🤫 nadstandart.
Předat jim Svatého Ducha skrze Jeho plody.
ovšem - vytrhni z dlaně chlup když tam není 😌

Si myslím.
slniecko
Darmo tu budeme o tom diskutovat ,bludarov bolo za 2000 rokov vela a všetci boli proti krestanom katolikom a kde su ...... VED SAM SATAN SA TVARI AKO ANIEL SVETLA a bude bojovat proti pravej cirkvi kristovej ,šak citajte amortha. Co vadi najviac diablom SVIATOST OLTARNA A NAšA PANA MARIA , ISTE MU NEVADI NEAKY PASTOR
pšenka
zasa ironia a este aka 🙂

Já ti dám ironia ty šašku počmáranej. 🤬

Mluvím z vlastní zkušenosti. Kdybych dala na ty panáčky co mě přišli do
cesty před několika lety, tak dnes už jsem nejsme.
pšenka
S Bohem! 🤗
5 more comments from pšenka
pšenka
Dan Mohler - Boží muž 👏

Čím je pase beránky a ovce?

Svatým Duchem, který v něm mocně působí. Jeho slova pronikají srdce i mysl
a člověk sí říká, Pane jeli možno dej se i nám v plnosti .
pšenka
mike pardon, ale tebe ani nečtu fantik max.
pšenka
Dan Mohler - The Good News

Jen se podívejte na Dana Mohlera ten pase i přes net a to v plné moci Kristově,
a jak sám říká i lidi na ulici
. 👏
😀 NE tak jak ti zdegenerovaní vatikánští.
pšenka
Platí to pro nás pro všechny stejně jako všechna ostatní Slova Písma.
pšenka
Křesťanský tata a mama v rodině mají být natolik fundovaní aby mohlí pást
ovce i beránky- své děti a sebe navzájem.

Rovněž představení v řeholích mají být tací.
a ne homosexuální, aby před nimi mniši utíkali do jiných klášterů.

Můj názor 😁
aobubo
Dam otazku , kdo mi pomohl?
Irbis
Jan 1
41 Byl pak Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.
42 I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.
43 I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.
Ježíš dal Šimonovi aramejské jméno Kéfa (řecky Kéfas), …More
Jan 1
41 Byl pak Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.
42 I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.
43 I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.
Ježíš dal Šimonovi aramejské jméno Kéfa (řecky Kéfas), což v aramejštině znamená kámen. Aramejský Kéfa byl potom přeložen do řečtiny jako Petros, do latiny jako Petrus, což také znamená kámen.
...
francouzské Bible nerozlišují mezi Petrem a skálou:
…Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise…
Peter(skala)
Skala-bralo-kamen-drahokam ..to je jedno, ved aj nemci a angličania ak chcu povedať kostol a Cirkev, tak použiju jedno a to isté slovo: Church" ale pridaju k tomu také slová, ktoré vystihuju rozdiel medzi kostolomm a Cirkvou ako organizaciou

Podobne ako to robili hebrejci
Peter(skala)
S tým kameňom a drahokamom mi pripádá ako ked niekto tvrdí, že veleryba nie je ryba

Ako môže niekto tvrdiť, že drahokam nie je kameň ?
Alebo že veleryba nie je ryba?

Zaujímavé by bolo si pozrieť, ako je napísané v Biblii, ked Ryba prehltla proroka.

..či je tam ryba alebo veleryba 😲
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
co tobě do toho? J 21, 22

***

Predstav si, že by som to povedal ja, Tebe

Mal by si pocit, že ťa urážam alebo že Ty nemáš právo, či povinnosť sa o niečo zaujímať?

Treba si hlavne uvedomiť, že slovná terminologia v tom čase bola často-krát iná ako dnes, takže aj význam bol iný ako dnes. Preto Biblia sa často-krát dobou prekladá do zrozumitelnejšieho jazyka, avšak dogmatické učenie ostáva …More
co tobě do toho? J 21, 22

***

Predstav si, že by som to povedal ja, Tebe

Mal by si pocit, že ťa urážam alebo že Ty nemáš právo, či povinnosť sa o niečo zaujímať?

Treba si hlavne uvedomiť, že slovná terminologia v tom čase bola často-krát iná ako dnes, takže aj význam bol iný ako dnes. Preto Biblia sa často-krát dobou prekladá do zrozumitelnejšieho jazyka, avšak dogmatické učenie ostáva nemenné.

Aj keby Ježiš povedal Petrovi: "Satan, odíd odo mňa.." predsa by to neznamenalo, že Peter nedostal primát a úrad pápeža alebo že by oň prišiel.

A teraz najdôležitejšie: POKORA A POSLUŠNOSŤ

Petrov primát potvrdzujú mnohí svätí, ktorí žili na zemi, ale aj tí, ktorí žijú v Nebi. Oficiálne učenie Cirkvi o primáte Petrovom a jeho nástupcov (pápežov) su taktiež potvrdením Pravdy, ale ked toľkí Svätí hovoria to isté ... tak ako my, ktorí sa považujeme za hriešnikov a nedokonalých ... by sme mohli ísť proti zjavenej Pravde o primáte Petrovom? 😲

Mám taku skusenosť, že vždy ked som nevedel alebo aj nechcel prijať učenie Cirkvi, nakoniec aj tak po čase som prišiel na to, že som sa mýlil. Nedá sa ísť proti Pravde, ktoru nám zjavuju Svätí a Cirkev
Irbis
ottovonzittau
Prosim, tu máš, sola scripturo:
Dogma římskokatolické církve:
- Kristus založil Církev jako společnost monarchickou: Kristus bezprostředně a přímo sv. Petrovi slíbil a udělil prvenství pravomoci (primát) nad celou Církví. (I. vatik.)
- Prvenství pravomoci nad celou Církví bylo uděleno nejen sv. Petrovi, nýbrž také jeho nástupcům. (2. lyonský, flor., vatik.)

sv. Cyprián:
-Kristus …More
ottovonzittau
Prosim, tu máš, sola scripturo:
Dogma římskokatolické církve:
- Kristus založil Církev jako společnost monarchickou: Kristus bezprostředně a přímo sv. Petrovi slíbil a udělil prvenství pravomoci (primát) nad celou Církví. (I. vatik.)
- Prvenství pravomoci nad celou Církví bylo uděleno nejen sv. Petrovi, nýbrž také jeho nástupcům. (2. lyonský, flor., vatik.)

sv. Cyprián:
-Kristus tím, že svoji Církev vybudoval na Petrovi, dal nám vědět, že si žádá jednotu. Z toho vyplývá i přední postavení Petra a Říma jako katedry Petrovy
-Kdo se protiví a odporuje Církvi, kdo opouští Stolec Petrův, na němž jest Církev vybudována, může se ještě domnívat, že jest v Církvi?
Peter(skala)
apostol-7 12.6.2014 09:42:00
Podívej se do řeckého originálu a nenech se mást slovní hříčkou. Ježíš nestaví svou církev na člověku (a v textu NENÍ "ty jsi skála"). Skálou, na níž Ježíš staví svou církev je zjevení o totožnosti Ježíše. Navíc když náboženský vůdce hlásá opak toho, co Bůh, odporuje Bohu a místo Jeho církve staví jakousi svou organizaci, kde on sám (bez Boha) je svrchovaný, neomylný,…More
apostol-7 12.6.2014 09:42:00
Podívej se do řeckého originálu a nenech se mást slovní hříčkou. Ježíš nestaví svou církev na člověku (a v textu NENÍ "ty jsi skála"). Skálou, na níž Ježíš staví svou církev je zjevení o totožnosti Ježíše. Navíc když náboženský vůdce hlásá opak toho, co Bůh, odporuje Bohu a místo Jeho církve staví jakousi svou organizaci, kde on sám (bez Boha) je svrchovaný, neomylný, dokonalý.

***

Akože nie je v texte (v Biblii): "Ty si skala" ?

Njaprv Ježiš pomenoval Šimona za Petra, čo v preklade znamená: "Skala" a potom povedal: "Ty si Peter a na tebe postavím svoju Cirkev"

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 16

18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Jasne, že Ježiš tým myslel na Skalu, ked povedal Peter, ale ved to je zámerná slovná hračka, ktoru rečníci používajú dodnes. Židia predsa zámerne dávali také mená, ktoré mali charakterizovať ich poslanie. A kedže Ježiš povolal Šimona (Petra) aby na ňpm postavil Cirkev, tak tým myslel, že bude na zemi ju aj spravovať a zastupovať Ježiša.
Irbis
Nikdo tady nemusí nic obhajovat pyšníkovi ottovonzittau, který si myslí, že spolknul všechnu moudrost a ví víc než všichni svatí papežové, církevní otcové a jiní dohromady.
🤦
ottovonzittau je pyšnej bludař a nic víc. 😜