Clicks627
Varovanie
8

BOJTE SE TOHO, KDO VEDE VAŠI DUŠI K ZATRACENÍ

Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html

Vroucně milované děti mého Neposkvrněného srdce:
Žehnám vám, vítám vás v mém srdci, aby všechny v něm mohly zůstat v bezpečí.
Milované děti, zůstávat v bezpečí neznamená být zbavené toho, co přichází, ale čelit všemu v pokoji, bez zoufalství, s vírou dětí které plní Boží Zákon. Vnitřně se oddejte mému Synu, který je Láskou pro vaše bratry a žijte v naději a dobročinnosti, ze srdce odpouštějte a zůstávejte v modlitbě nejen ve slovech, ale praktikujte ji v činech a ochraňujte vašeho bratra. Nepřestávejte být poslušné Božích příkazů a Boží světlo osvítí vaši cestu.
Milované děti, v tomto čase musíte žít duchovní přijímání naplno. Plně, celou svou duší, silou a smysly, se srdcem překypujícím láskou k mému Synu, aby mohl být stále uctíván svým lidem.
Síla Božího lidu je nekonečná, když tento lid žije v Duchu a Pravdě, v důvěrnosti mého Syna. Když lid mého Syna nese s sebou poklad nebes, který žádný mol nezkazí, ani zloděj neukradne [Mt 6, 9-21]. Takový lid kráčí v harmonii, ve víře a lásce, protože mohou zabít vaše tělo, ale duši zabít nemohou.

Milovaní, bojte se toho, kdo vede vaši duši k zatracení.

Neztrácejte víru, neříkejte: "k čemu je dobré žít vzhledem k tomu, co má přijít", naopak, stvoření slabé víry, připravte se zasloužit si věčný život, připravte se žít, co bude Boží vůlí, v jednotě a se soucitem, abyste si mohly zasloužit Boží milosrdenství.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik z vás čte tato odhalení a nevěnují jim pozornost. Nedívají se, nevidí, jejich uši jsou zacpané, protože jejich srdce zůstává tvrdé.
Toto je pro vás čas, abyste byly opatrné, aby Boží láska mohla ve vás přetékat v přítomnosti tolika bolesti, kterou zakouší lidstvo. Buďte opatrné, díváte-li se na ty, kdo vás vyzývají pohlížet na tento virus jako na něco jiného, když víte, že vyšel z lidských rukou s cílem zmenšit lidskou populaci.
Nasměrujte vaše modlitby k lidstvu – modlitby zrozené v čistém srdci. Pošlete je všem vašim bratrům, aby mohli přemýšlet během tohoto Svatého týdne, kdy je připomínáno utrpení, smrt a vzkříšení mého Syna.
Vidím tolik lidských bytostí, kteří jsou Šimonové z Kyrény od kříže mého Syna [Mt 27, 32], aniž by si toho byli vědomi – Šimonové z Kyrény pro své bratry, kteří trpí a o které se láskyplně starají.
Toto je kříž mého Syna, to je, co najdete v kříži mého Syna: "Lásku, sebezapření, naději, sebeobětování, víru". Všem těm, kdo jsou Šimonové z Kyrény pro své bratry na celém světě, říkám: Utrpení našeho Pána Ježíše Krista je činné a chvějící se v každém z jeho dětí.
Proto ti, kdo chtěli zahnat do slepé uličky lid mého Syna, mé děti, je přivedli k růstu v pokoře, v lásce, ve zbožnosti, sebeobětování, dobročinnosti, v Boží vůli a lid mého Syna se zvětšil připojením nových věřících. Ti, kdo nevěřili, nyní věří, jsou svědky zázraků před svýma očima a jsou znovuzrození ve víře.
Ve víře lidu, který neztrácí odvahu, ale který se rozrůstá a vzpomíná si nejen na utrpení mého Syna, ale na jeho zmrtvýchvstání, se rodí děti v tomto zmrtvýchvstání, které šly těžkými cestami, a zapomněly LÁSKU. Nyní se obracejí k mému Synu a říkají: "Tady jsme, Pane Ježíši Kriste, abychom sloužily svým bratrům a plnily tvou vůli".
Ti, kdo považovali ďábla za svého Boha, se skrývají, zatímco lid mého Syna se modlí a nachází se v praktikování Boží lásky, modlí se neúnavně jeden za druhého.

A v této praxi lásky k bratru, kde bratr je další Kristus, kdy se vynořuje to, co bylo skryto, co bylo zapomenuto… Láska k mému Synu vyvstává a lidské stvoření klíčí k věčnému životu.

Nemějte strach, mé děti, nemějte strach!
Uprostřed bolesti, LÁSKA mého Syna se rodí v jeho dětech.
Proto Nejsvětější Trojice poslala nebeské legie, aby označila jeho lid pečetí. Tato Boží milost je postupně dávána od jistého času až do chvíle, kdy očištění a věrní budou jako jeden se svým Pánem a svým Bohem.
Nemějte strach!

Cožpak nejsem tady, tvá Matka?

Žehnám vám.
Matka Maria
zar
Proto Nejsvětější Trojice poslala nebeské légie, aby označila jeho lid pečetí
Ja si myslím, že tých pečatí je nejako veľa. Iste neublíži urobiť kríž olejom na dvere a pod veci, ale ako je tu citované, sú poslané légie anjelov, aby označili jeho ľud pečaťou. Je to predsa jasné, pečatiť majú anjeli !!! Určite na základe ich duchovného poznania vedia, koho majú pečatiť , kto si to svojim životom …More
Proto Nejsvětější Trojice poslala nebeské légie, aby označila jeho lid pečetí
Ja si myslím, že tých pečatí je nejako veľa. Iste neublíži urobiť kríž olejom na dvere a pod veci, ale ako je tu citované, sú poslané légie anjelov, aby označili jeho ľud pečaťou. Je to predsa jasné, pečatiť majú anjeli !!! Určite na základe ich duchovného poznania vedia, koho majú pečatiť , kto si to svojim životom zaslúži. Pochybujem, aby výber bol ponechaný ľuďom... nebuďme pyšní, že sme to určite aj my, lebo to nemusí tak byť... Buďme pokorní a prosme Boha, aby neprihliadal na naše nedostatky a slabosti, ale vtesnal nás do svojich kritérií... aj keď si to možno nezaslúžime. A robme všetko preto, aby sme to pokazené napravovali....
Peter(skala)
ako to mysliš že výber nie je na človeku?

Ved ked prišiel anjel smrti do egypta, tak bolo na človeku, či sa rozhodne zachraniť svojju rodinu alebo zomrie.
Ak sa rozhodol zachraniť, tak potrel veraje dverí a ak nechcel, tak nepotrel.
Bolo to na človeku ako sa rozhodne.
Boh síce ponukol všetkým zachranu, ale v konečnom dôsleku to ostalo na človeku ako sa rozhodne.

Ešte by sa dalo uvažovať nad …More
ako to mysliš že výber nie je na človeku?

Ved ked prišiel anjel smrti do egypta, tak bolo na človeku, či sa rozhodne zachraniť svojju rodinu alebo zomrie.
Ak sa rozhodol zachraniť, tak potrel veraje dverí a ak nechcel, tak nepotrel.
Bolo to na človeku ako sa rozhodne.
Boh síce ponukol všetkým zachranu, ale v konečnom dôsleku to ostalo na človeku ako sa rozhodne.

Ešte by sa dalo uvažovať nad tým, či azda egypťania (pohania) mali možnosť zachraniť svojich prvorodených... lebo neviem o tom, žeby všetci pohania v egypte boli oboznámení s tým, že maju potrieť veraje dverí, aby zachranili svojich prvorodených.

Mojžiš síce varoval faraona, ale kedže faraon nechcel o tom nič počuť resp. nie je zmienka v Bibli, žeby Mojžiš hovoril faraonovi o potierani dverí, tak sa dá predpokladať, ako neboli egypťania upozornení na ochranu. O samotnej rane (usmrtenie prvorodených) možno boli informovaní ale o ochrane zrejme nie.

Možno niektorí pohania sa dozvedeli na poslednu chvilu od izraelitov ale nezdá sa mi, žeby všetci.

Z toho dôvodu sa dá uvažovať o tom ako Boh vedel, že mnohí pohania v egypte pridu o prvorodených a tak v tomto zmysle by sa dalo povedať, že istým spôsobom Boh predurčil kto bude zachranený, ale neda sa povedať, žeby zachranení boli len tí, ktorých Boh predurčil akokeby iným nedal priležitosť na zachranu, lebo poslal Mojžiša, aby im o zachrane povedal.

Dnes to isté: Boh posiela svojich prorokov a hovorí, aby se posvätili pribytky, potreli sv.olejom a je na každom človeku, aby sa rozhodol. Bud potrie ako izraeliti a bude mať Božiu ochranu alebo nepotrie ako pohania a nebude mať ochranu.

Pečať-pomazanie-ochrana... človek to môže nazvať ako chce, ale dôležité je, aby postupoval podľa pokynov Pána, lebo poznaš ten probeh z Biblie, ako prišel za prorokom istý chlapík a že nech mu povie, čo ma robiť aby sa uzdravil. Prorok mu povedal, že nech zoprakrat vojde do jazera a bude zdraví. Jemu sa to pozdávalo málo, myslel si, že tak malo na uzdravenie predsa Boh by nechcel.

Niečo podobné aj dnes ludia môžu hovoriť, že nestačí len potrieť veraje dverí a tak nakoniec neurobia nič z toho, čo im bolo naridené, ale budu hladať ochranu v niečom inom. napr. vysvätia celý dom sv.vodou, vydezinfikuju celý dom chem.prostriedkami a podobné zabezpečenia, mysliac si, že tým skôr ochránia príbytky.

Nie, žeby urobili zle, ked si vyčistili príbytky, ale kedže neurobia to podstatné, čo Boh od nich žiada (posvätným olejom), tak tá ochrana nebude stačiť.
Ladislav Bajza
Patrí medzi tých ,ktorých sa treba báť ,lebo vedú duše k zatrateniu aj "svätý otec" František a jemu poslušný klér?
dyk
Urcite nie, ale nasledovaním toho čo hovorí ideš za Ježišom.
BernadettaJaMalinka
dyk, Pan Ježiš hovorí že peklo je večné trápenie, plač a škrípanie zubami.. a že duše sú večné.. a kto Ho nasleduje radsej zomrie ako by zhrešil a dostal sa po smrti na toto miesto múk!!
František hovorí že peklo nieje muciarenska sála a že duše hriešnikov vlastne prestanú existovať.. teda nebudú nič trpieť. Teda, kto ho nasleduje, hresi veselo, lebo keby náhodou aj šiel do pekla, už o ničom …More
dyk, Pan Ježiš hovorí že peklo je večné trápenie, plač a škrípanie zubami.. a že duše sú večné.. a kto Ho nasleduje radsej zomrie ako by zhrešil a dostal sa po smrti na toto miesto múk!!
František hovorí že peklo nieje muciarenska sála a že duše hriešnikov vlastne prestanú existovať.. teda nebudú nič trpieť. Teda, kto ho nasleduje, hresi veselo, lebo keby náhodou aj šiel do pekla, už o ničom nebude vediet. Ako môžeš, prosím ťa, nasledovanim Františka, prísť k Ježišovi??
Prídeš presne tam, kde hlúpe panny!!
Peter(skala)
Nemajte strach, moje deti, nemajte strach!
Uprostred bolestí, LÁSKA môjho Syna sa rodí v jeho deťech.
Preto Najsvätějšia Trojica poslala nebeské légie, aby označili jeho ľud pečaťou. Táto Božia milosť je postupne dávaná od istého času až do chvíle, kedy očištení a verní budú ako jeden so svojim Pánom a svojim Bohom.
Nemajte strach!

🤔

Panna Mária hovorí, že "Najsvätejšia Trojica poslala nebeské…More
Nemajte strach, moje deti, nemajte strach!
Uprostred bolestí, LÁSKA môjho Syna sa rodí v jeho deťech.
Preto Najsvätějšia Trojica poslala nebeské légie, aby označili jeho ľud pečaťou. Táto Božia milosť je postupne dávaná od istého času až do chvíle, kedy očištení a verní budú ako jeden so svojim Pánom a svojim Bohom.
Nemajte strach!

🤔

Panna Mária hovorí, že "Najsvätejšia Trojica poslala nebeské légie (anjelov), aby označili jeho ľud pečaťou."

Aby sme správne pochopili, čo tým myslela, treba vedieť, že nedávno vyzývala veriacich, aby si dali vysvätiť svoje príbytky ako za čias Mojžiša, pretože anjel smrti bude usmrcovať ľudí chorobami ako je Koronavirus.

To, čo sa dialo počas egyptskej Noci, že anjel Pána usmrtil neveriacich, ale zároveň zachránil veriacich-tých, ktorí pomazali veraje dverí ... tak aj Boží anjeli (légie) chránia v súčasnosti tých, ktorí si dávajú posväcovať príbytky.

To je záchranná pečať veriacich pred légiou skázy, ale zároveň znamením, že majú ľudí ušetriť.

Po Veľkej piatkovej noci anjel smrti infikoval a zbíjal ľudí …

Veľký piatok: naliehavá Výzva: pomažte olejom veraje dverí
dalila
Peter ako vieš či to je pravé
dalila