NOWAERA
Serdeczne podziękowanie i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego dla Ciebie za ten film składam.