m.rekinek
PRAWA KATOLIKA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

W 1993. 28. Lipca został podpisany Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą o nietykalności kultu cmentarza . Jak również:

Wszystko co jest, jak nazywa to polskie prawo „kultem publicznym”, jest domeną Kościoła. W tym duchu dotychczas rozumiano art. 8 ust. 1 Konkordatu, który mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia Kościołowi …More
PRAWA KATOLIKA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

W 1993. 28. Lipca został podpisany Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą o nietykalności kultu cmentarza . Jak również:

Wszystko co jest, jak nazywa to polskie prawo „kultem publicznym”, jest domeną Kościoła. W tym duchu dotychczas rozumiano art. 8 ust. 1 Konkordatu, który mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia Kościołowi Katolickiemu wolność sprawowania kultu. Jego rozwinięcie widziano w art. 15 w zw. z art. 2 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347). Artykuł 196. Kodeksu Karnego wyraźnie mówi: „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch” Wolność sumienia i religii jest prawem konstytucyjnym (art. 53 ust. 1 Konstytucji RP). Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru i uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi publicznie lub prywatnie, swojej religii Przeciwko każdemu bez wyjątku, bezpośredniemu i bezprawnemu zamachowi na jakiekolwiek dobro prawne przysługuje obrona konieczna, opisana w art. 25 § 1 Kodeksu karnego (analogicznie w art. 15 Kodeksu wykroczeń): Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
jac505
Oni zawsze znajdą znakomite wytłumaczenie dla biorących udział w koncercie bez masek i będą miały wiele wspólnego z polityką w PRL. NA koncert zostali wpuszczeni ci, którzy przeszli test na kowida. Cudownie nikt nie był zarażony, no bo gdyby był to kogoś by zabrakło i koncert by nie udał się w pełni a musi być doskonały dla gawiedzi przed wielkimi telewizorami. A dla dzieci komunijnych i ich …More
Oni zawsze znajdą znakomite wytłumaczenie dla biorących udział w koncercie bez masek i będą miały wiele wspólnego z polityką w PRL. NA koncert zostali wpuszczeni ci, którzy przeszli test na kowida. Cudownie nikt nie był zarażony, no bo gdyby był to kogoś by zabrakło i koncert by nie udał się w pełni a musi być doskonały dla gawiedzi przed wielkimi telewizorami. A dla dzieci komunijnych i ich rodziców, testów nie robią ale za to każdy musi być w masce. Dlatego wołam - Panie Jezu przyjdź i oczyść, ulecz nasze chore dusze !