16:17
Coburg
322.5K
Nie je viera ako viera....
Coburg
Oddať sa čistej viere nevylučuje byť katolíkom.
Zuzana Schlosserova shares this
8
..máš byť katolíkom a všeko dodržiavať aby si dosiahol spásu, alebo sa oddáš čistej viere v nekonečnú a jedinú pravú lásku?
Marieta Ria shares this
11K
Marieta Ria
Nádhera...
milboy shares this
1K
..máš byť katolíkom a všeko dodržiavať aby si dosiahol spásu, alebo sa oddáš čistej viere v nekonečnú a jedinú pravú lásku?
milboy
nádherný príbeh čistej viery..