Clicks879
Victory

BKP: Poděkování lékařům za manifestaci proti covidovému teroru

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné poděkování Paralelní lékařské komoře, tvořené lékaři, kteří v neděli 14. 11. 2021 zorganizovali v Praze před ministerstvem zdravotnictví manifestaci proti vládním opatřením. Tím se postavili i proti experimentální vakcinaci. Několikahodinová akce vyvrcholila před vchodem do budovy ministerstva, kam účastníci položili lékařské pláště a transparenty s nápisem „Lžete!“ Lékaři hovoří o „covidovém teroru“ a požadují, aby lidé, kteří přijali varování skutečných odborníků, a proto odmítají experimentální vakcínu, nebyli diskriminováni. Jejich postoj je věcí jejich informovaného svědomí.

Lékaři rovněž prohlašují, že by se zdravé děti neměly testovat, očkovat a ani by neměly nosit roušky.

Postoj odvážných českých lékařů je ve shodě s Hippokratovou přísahou a musí s ním souhlasit každý čestný lékař. V jiném případě zradil své lékařské poslání.

Z křesťanského pohledu odvážní lékaři patří mezi pravé hrdiny. Naproti tomu lékaři, kteří podporují lež, jejíž následky jsou pro člověka fatální, neobstojí ani před lidským, ani před Božím soudem.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8