3
4
1
2
A pánszláv törekvések történelmi ”titka” Kelt Délvidéken 1992-ben Forrás: Napló A Monarchia épülete roskadozóban volt mar a Balkánon gyújtott tûz következtében, amikor 1918-ban, elkésett vészkiáltásk…More
A pánszláv törekvések történelmi ”titka”
Kelt Délvidéken 1992-ben
Forrás: Napló

A Monarchia épülete roskadozóban volt mar a Balkánon gyújtott tûz következtében, amikor 1918-ban, elkésett vészkiáltásként egy könyv jelent meg Bécsben. A mû bevilágítót abba a sötét balkáni helyzetbe, amelyben Bizánc megszállottjai hallatlan tervszerûséggel dolgoztak az egész délszláv világ hatalmukba kerítésén.

Elfelejtett vészkiáltás
E hatalmi birkózásban Szerbia fõszerepet játszott. A könyv két fejezetben e szerep indítékait, titkos részleteit, bizántikus jellemvonásait világította meg olyan szakszerûséggel és oly lenyûgözõ erõvel, mint semmilyen más mû annak elõtte.
E nagyszabású munka a rövidesen bekövetkezett összeomlás következtében már nem kerülhetett a nagyközönség kezébe. A Bécsbe érkezett Entente Fegyverszüneti Bizottság ugyanis - szerb közbelépésre - elrendelte a könyv összes árusítás alatt lévõ példányának elkobzását, s zúzdába küldését. Késõbb a szerb királyi követségek követtek el mindent az, esetleg még fellelhetõ példányok eltüntetésére. Az ily módon halálraítélt könyv sorsa az összeomlást követõ idõk zûrzavarában nem is keltett különösebb feltûnést.

Halálraítélt szerzõ
De nemcsak a könyvet ítélték halálra, hanem annak szerzõjét, egy horvát származású bécsi funkcionáriust, dr. Pilari is, aki mûvét - a balkáni viszonyok ismeretében - L. v. Südland álnéven jelentette meg.
A halálos ítéletet: nem bíróság, hanem a balkáni bosszúszomj mondotta ki; a végrehajtás azonban több mint tíz évet váratott magára. Ennyi ideig tartott ugyanis, amíg fáradhatatlan üldözõi felfedték a szerzõ igazi nevét és hollétét. - A kivégzés módja egyszerû volt és a balkáni stílusnak megfelelõ. Zágráb egyik mellékutcájába csalták, s ott egy ház harmadik emeletérõl kidobták az utcára, majd miután még volt benne élet, agyonverték.

További részletek a feltöltött .pdf-ben.

Forrás:
hunsor.se/dosszie/apanszerbtorekvesektorttitka.pdf
Bazsó-Dombi Attila