novaetvetera
Mới! Nova et Vetera đã trở lại và bây giờ có một trang web!
Bạn có thể theo dõi nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi!

Nova et Vetera - Tiếng Việt

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera. Khi đã cầu nguyện, thì nơi …