Edward7
3685

Kpiny z rzymskiej sztuki liturgicznej i upokarzenie sycylijskich księży...

Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, ale jej język był podobny do języka smoka... I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka, z paszczy bestii i z paszczy fałszywego proroka trzy duchy nieczyste pod postacią żab Objawienie 16:13

Bergoglio kpi ze sztuki sakralnej i szat liturgicznych oraz prosi biskupów sycylijskich o położenie kresu tej tradycji liturgicznej

Uwaga: Zwracając się do biskupów, Bergoglio podżega ich do prześladowania wiernych księży, którzy twardo trzymają się katolickiej Tradycji. 2 Piotra 3:3 - To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz ...

Infovatican: To błyskawica się nie zatrzymuje. Franciszek ponownie oskarżył o „przestarzałe” formy w liturgii, tym razem podczas audiencji udzielonej biskupom sycylijskim, których poprosił o „aktualizację” „mody liturgicznej”. (…) Pomysł, że liturgia jest zjawiskiem podlegającym „modom”, jest intrygujący. Co się dzieje w tym sezonie?


Papież Paweł III, Sobór Trydencki, sesja 7, kanon 13, ex cathedra: "Jeśliby ktoś powiedział, że przyjęte i zatwierdzone obrzędy Kościoła katolickiego, których zwyczajowo używa się przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być przez szafarza według jego własnego uznania bez grzechu pominięte lub zaniechane, albo zamienione na inne przez działanie któregoś z pasterzy kościołów, niech będzie ukarany anatemą".

Franciszek prosi księży, aby przestali nosić „koronki babci” na Mszy
RORATE CÆLI : Sycylia jest prawie narodem samym w sobie, a sztuka sakralna i piękno liturgiczne zawsze kwitły na tej wyspie, w czasach chrześcijańskiej wolności. Wiele z liturgicznego piękna szat zachowało się na Sycylii i we Włoszech od czasu wynalezienia Nowej Mszy w 1969 roku i nadal jest w użyciu. Zdumiewające było więc usłyszeć, jak Franciszek wyśmiewał się zarówno z Sycylijczyków, jak i z ich szat liturgicznych, a także z ich dziadków na dzisiejszym spotkaniu z biskupami i księżmi sycylijskimi:

Więcej koronek, ale gdzie jesteśmy? Sześćdziesiąt lat po Soborze! Trochę nowości także w sztuce liturgicznej, liturgicznej modzie! Tak, czasami przynosi babciną koronkę, ale czasami. To oddanie hołdu babci, prawda? [czcionka]

Prałat Héctor Aguer: Wytrwałość Franciszka w wyśmiewaniu wiernych katolickich wywołuje zdumienie, oszołomienie i zaniepokojenie

PAPIEŻ (PRAWDZIWY) BENEDYKT XVI: PAPIEŻE NIE MOGĄ ZMIENIAĆ LITURGII SAMODZIELNIE
"Katechizm, wspominając o ograniczeniu uprawnień najwyższej władzy w Kościele w odniesieniu do reformy, przypomina to, co stanowi istotę prymatu, jak to zostało nakreślone na Soborach Watykańskich I i II: Papież nie jest monarchą absolutnym, którego wola jest prawem, ale jest strażnikiem depozytu wiary i autentycznej tradycji, a więc głównym gwarantem posłuszeństwa. Nie może robić tego, co mu się podoba, i dlatego może sprzeciwiać się ludziom, którzy ze swej strony chcą robić to, co im przyjdzie do głowy. Dlatego w odniesieniu do liturgii ma on zadanie ogrodnika, a nie technika, który buduje nowe maszyny i wyrzuca stare do kosza.

„Papież nie jest absolutnym władcą , którego myśl i wola są prawem . Wręcz przeciwnie: posługa Papieża jest gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi i Jego Słowu. Nie może głosić własnych idei , ale nieustannie zobowiązywać siebie i Kościół do posłuszeństwa Słowu Bożemu w obliczu wszelkich prób adaptacji i zmian, a także w obliczu wszelkiego oportunizmu”. ( Benedykt XVI, Homilia na Sw. Jana na Lateranie, 7 maja 2005 )
Przeszkodą w zainstalowaniu obrzydliwości spustoszenia jest tradycja świętej liturgii. Novus Ordus nie jest przeszkodą, ale pozwala (otwiera drzwi) na świętokradztwo eucharystyczne. Dlatego właśnie herezjarcha Leonardo Boff, niecały tydzień po uzurpacji Bergoglio, powiedział, że aby zaprowadzić Kościół powszechny (tzn. Fałszywy Kościół/antykościół), należy pozbyć się Tradycji katolickiej. I dlatego Boff nazwał Bergoglio "papieżem rozłamu", tzn. że Bergoglio i jego sekta są schizmatykami, ponieważ nie ma ciągłości między tym/jego fałszywym Kościołem a dawnym Kościołem katolickim. Oznacza to, że zerwana została nić ciągłości, która pozostała jeszcze po Soborze Watykańskim II. Tak więc oficjalnie Bergoglio stworzył nowy (fałszywy) Kościół i fałszywe papiestwo na usługach Antychrysta. (Linia podziału - KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST PODZIELONY OD 5 CZERWCA 2017 R.)

Boff: Franciszek jest "'papieżem' zerwania", "tego słowa najbardziej obawiali się Benedykt XVI i Jan Paweł II", "którzy byli znani ze "swojego konserwatyzmu", "uważali, że Kościół powinien mieć ciągłość, więc Sobór Watykański II nie mógł oznaczać zerwania z pierwszym". Ale teraz nastąpiło pęknięcie, postać papieża nie jest już klasyczna, jest inna. Franciszek nie zaczął od reformy kurii, ale od reformy papiestwa.

Heretyk jezuicki Jon Sobrino napisał: „"Rezygnacja" Benedykta XVI to ważny fakt. Może poruszyć życie Kościoła w tym czy innym kierunku. I za to „bezprecedensowe pęknięcie” – Jon Sobrino powiedział: „Mam nadzieję, że uda nam się uczłowieczyć i demistyfikować papieża ( ...) . to zadanie wcale nie jest łatwe. – Jon Sobrino stwierdził, że pierwsze gesty Bergoglio były znaczące: „ klękanie przed ludem

Mason JM Jourdan w swojej książce z 1908 r., Ekumenizm, stwierdza: „Celem nie jest już zniszczenie Kościoła, ale raczej wykorzystanie go poprzez infiltrację”.

Ojciec Roca (1830-1893)

Ekskomunikowany ksiądz apostata i były prawnik kanonik po ekskomunice stwierdził: "(...) papiestwo upadnie, umrze na świętej sali operacyjnej, którą wykują ojcowie ostatniego soboru". Roca powiedział również: "Musicie mieć nowy dogmat, nową religię, nowe duszpasterstwo i nowe rytuały, które będą bardzo podobne do tych, które obowiązują w Kościele. Kult Boży kierowany przez liturgię, ceremoniał, rytuał i przepisy normatywne Kościoła rzymskokatolickiego zostanie wkrótce przekształcony w sobór ekumeniczny.

Argentyński publicysta katolicki Marcelo Gonzalez z Panorama International opisał ostatnią "uzurpację" Bergoglio.
13.03.2013"Zaprzysiężony wróg tradycyjnej Mszy, nie pozwolił na nic innego, jak tylko na parodie w rękach zdeklarowanych wrogów starożytnej liturgii. Prześladował każdego księdza, który starał się nosić sutannę, głosić zdrowe kazania lub interesował się Summorum Pontificum".

Bergoglio, plaga egipska dla Kościoła argentyńskiego...
"Skała to sposób, w jaki robię bałagan, umieszczając skałę w parafiach, dekonstruując formy" - powiedział César Scicchitano, przyjaciel Bergoglio. Jego zdaniem Franciszek również "na swój sposób robi bałagan w Watykanie". Jak już kilkakrotnie powtarzaliśmy, schizma Bergoglio nie jest niczym nowym. Bergoglio był już w Argentynie upartym i znanym heretykiem, apostatą, schizmatykiem. W biednych wioskach Argentyny Bergoglio zastąpił Mszę świętą kultem pogańskich bożków ludu. Księża ze slumsów również bezczeszczą Mszę Świętą, oddając cześć swoim marksistowskim przywódcom.
WIDEO

Santeria - synkretyzm, który zastąpił świętych religii katolickiej starożytnymi pogańskimi bóstwami: przykrywką, by dalej modlić się, bez przeszkadzania innym , do swoich "bogów"... Santeria, pachamama i nowy błogosławiony J. Hernández


Związek Synodu Amazońskiego z covid - potwierdza prawdę Katolicyzmu

Bergoglio se burla del arte litúrgico romano y humilla a los sacerdotes sicilianos
Edward7
... De Trinitate («O Trójcy Świętej»).W sześciu woluminach, z których się składa, rozważa on w sposób przenikliwy Tajemnicę Boga jednego i w trzech Osobach. Według niego, skoro Bóg jest miłością, to do jedynej Bożej substancji należy łączność, ofiara i upodobanie między dwoma Osobami, Ojcem i Synem, którzy odwiecznie obdarzają się miłością. Doskonała szczęśliwość i dobroć nie dopuszczają jednak …More
... De Trinitate («O Trójcy Świętej»).W sześciu woluminach, z których się składa, rozważa on w sposób przenikliwy Tajemnicę Boga jednego i w trzech Osobach. Według niego, skoro Bóg jest miłością, to do jedynej Bożej substancji należy łączność, ofiara i upodobanie między dwoma Osobami, Ojcem i Synem, którzy odwiecznie obdarzają się miłością. Doskonała szczęśliwość i dobroć nie dopuszczają jednak wyłączności i ograniczeń, a wręcz wymagają wiecznej obecności trzeciej Osoby, Ducha Świętego. Miłość trynitarna jest uczestnictwem, porozumieniem, daje nadobfite upodobanie, nieustającą radość. Ryszard zakłada zatem, że Bóg jest miłością, analizuje istotę miłości, to co zakłada rzeczywistość miłości, i dochodzi do Trójcy Osób, która rzeczywiście jest logicznym wyrazem faktu, że Bóg jest miłością.

Jednakże Ryszard jest świadomy, że chociaż miłość objawia nam istotę Boga, pozwala nam «pojąć» tajemnicę Trójcy Świętej, to stanowi jednak tylko analogię potrzebną, by mówić o tajemnicy przewyższającej ludzki umysł, i — będąc poetą i mistykiem — ucieka się również do innych obrazów. Porównuje na przykład bóstwo do rzeki, do fali miłości, która wypływa od Ojca, dopływa i odpływa w Synu, a na koniec szczęśliwie rozlewa się w Duchu Świętym.... Hugon i Ryszard z opactwa św. Wiktora
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,Papież Paweł III, Sobór Trydencki, sesja 7, kanon 13, ex cathedra: "Jeśliby ktoś powiedział, że przyjęte i zatwierdzone obrzędy Kościoła katolickiego, których zwyczajowo używa się przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być przez szafarza według jego własnego uznania bez grzechu pominięte lub zaniechane, albo zamienione na inne przez działanie któregoś z pasterzy kościołów, niech będzie …More
,Papież Paweł III, Sobór Trydencki, sesja 7, kanon 13, ex cathedra: "Jeśliby ktoś powiedział, że przyjęte i zatwierdzone obrzędy Kościoła katolickiego, których zwyczajowo używa się przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być przez szafarza według jego własnego uznania bez grzechu pominięte lub zaniechane, albo zamienione na inne przez działanie któregoś z pasterzy kościołów, niech będzie ukarany anatemą".
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jak już kilkakrotnie powtarzaliśmy, schizma Bergoglio nie jest niczym nowym. Bergoglio był już w Argentynie upartym i znanym heretykiem, apostatą, schizmatykiem. W biednych wioskach Argentyny Bergoglio zastąpił Mszę świętą kultem pogańskich bożków ludu. Księża ze slumsów również bezczeszczą Mszę Świętą, oddając cześć swoim marksistowskim przywódcom.''