Edward7
3685

Kpiny z rzymskiej sztuki liturgicznej i upokarzenie sycylijskich księży..

Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, ale jej język był podobny do języka smoka... I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka, z paszczy bestii i …More
Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, ale jej język był podobny do języka smoka... I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka, z paszczy bestii i z paszczy fałszywego proroka trzy duchy nieczyste pod postacią żab Objawienie 16:13
Bergoglio kpi ze sztuki sakralnej i szat liturgicznych oraz prosi biskupów sycylijskich o położenie kresu tej tradycji liturgicznej
Uwaga: Zwracając się do biskupów, Bergoglio podżega ich do prześladowania wiernych księży, którzy twardo trzymają się katolickiej Tradycji. 2 Piotra 3:3 - To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz ...
Infovatican: To błyskawica się nie zatrzymuje. Franciszek ponownie oskarżył o „przestarzałe” formy w liturgii, tym razem podczas audiencji udzielonej biskupom sycylijskim, których poprosił o „aktualizację” „mody liturgicznej”. (…) Pomysł, że liturgia jest zjawiskiem podlegającym „modom”, jest …
More
Edward7
... De Trinitate («O Trójcy Świętej»).W sześciu woluminach, z których się składa, rozważa on w sposób przenikliwy Tajemnicę Boga jednego i w trzech Osobach. Według niego, skoro Bóg jest miłością, to do jedynej Bożej substancji należy łączność, ofiara i upodobanie między dwoma Osobami, Ojcem i Synem, którzy odwiecznie obdarzają się miłością. Doskonała szczęśliwość i dobroć nie dopuszczają jednak …More
... De Trinitate («O Trójcy Świętej»).W sześciu woluminach, z których się składa, rozważa on w sposób przenikliwy Tajemnicę Boga jednego i w trzech Osobach. Według niego, skoro Bóg jest miłością, to do jedynej Bożej substancji należy łączność, ofiara i upodobanie między dwoma Osobami, Ojcem i Synem, którzy odwiecznie obdarzają się miłością. Doskonała szczęśliwość i dobroć nie dopuszczają jednak wyłączności i ograniczeń, a wręcz wymagają wiecznej obecności trzeciej Osoby, Ducha Świętego. Miłość trynitarna jest uczestnictwem, porozumieniem, daje nadobfite upodobanie, nieustającą radość. Ryszard zakłada zatem, że Bóg jest miłością, analizuje istotę miłości, to co zakłada rzeczywistość miłości, i dochodzi do Trójcy Osób, która rzeczywiście jest logicznym wyrazem faktu, że Bóg jest miłością.

Jednakże Ryszard jest świadomy, że chociaż miłość objawia nam istotę Boga, pozwala nam «pojąć» tajemnicę Trójcy Świętej, to stanowi jednak tylko analogię potrzebną, by mówić o tajemnicy przewyższającej ludzki umysł, i — będąc poetą i mistykiem — ucieka się również do innych obrazów. Porównuje na przykład bóstwo do rzeki, do fali miłości, która wypływa od Ojca, dopływa i odpływa w Synu, a na koniec szczęśliwie rozlewa się w Duchu Świętym.... Hugon i Ryszard z opactwa św. Wiktora
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,Papież Paweł III, Sobór Trydencki, sesja 7, kanon 13, ex cathedra: "Jeśliby ktoś powiedział, że przyjęte i zatwierdzone obrzędy Kościoła katolickiego, których zwyczajowo używa się przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być przez szafarza według jego własnego uznania bez grzechu pominięte lub zaniechane, albo zamienione na inne przez działanie któregoś z pasterzy kościołów, niech będzie …More
,Papież Paweł III, Sobór Trydencki, sesja 7, kanon 13, ex cathedra: "Jeśliby ktoś powiedział, że przyjęte i zatwierdzone obrzędy Kościoła katolickiego, których zwyczajowo używa się przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być przez szafarza według jego własnego uznania bez grzechu pominięte lub zaniechane, albo zamienione na inne przez działanie któregoś z pasterzy kościołów, niech będzie ukarany anatemą".
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jak już kilkakrotnie powtarzaliśmy, schizma Bergoglio nie jest niczym nowym. Bergoglio był już w Argentynie upartym i znanym heretykiem, apostatą, schizmatykiem. W biednych wioskach Argentyny Bergoglio zastąpił Mszę świętą kultem pogańskich bożków ludu. Księża ze slumsów również bezczeszczą Mszę Świętą, oddając cześć swoim marksistowskim przywódcom.''