Clicks1.6K
BKP: Watykan rozpoczyna synodalny proces o bezprecedensowych rozmiarach Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) wskazał na to, że Franciszek Bergoglio jest arcykacerz, a nie jest ważnym papieżem. …More
BKP: Watykan rozpoczyna synodalny proces o bezprecedensowych rozmiarach

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) wskazał na to, że Franciszek Bergoglio jest arcykacerz, a nie jest ważnym papieżem. Dlatego dzisiaj jest stan sede vacante! Według Biblii (Ga 1:8-9) i bulli dogmatycznej „Cum ex apostolatus officio” wszystko, co heretyk robi, jest nieważne i nikomu nie wolno go słuchać.

Cytat z mediów: Papież Franciszek zatwierdził rozpoczęcie synodalnej drogi o bezprecedensowych rozmiarach, która rozpocznie się w październiku 2021 roku, a zakończy w Rzymie za dwa lata…

Komentarz: Co oznacza synodalna droga o bezprecedensowych rozmiarach? Niemcy już nam pokazały, co to jest synodalna droga bezprecedensowej likwidacji podstawowych dogmatów i zasad moralnych. Tym razem można się spodziewać, że duchowa trucizna osiągnie bezprecedensowych rozmiarów i dotknie cały Kościół katolicki.

Cytat z mediów: W piątek 21 maja Stolica Apostolska oficjalnie wprowadziła nowy synodalny proces, który potrwa dwa lata i zostanie podzielony na trzy etapy od października 2021 do października 2023, aby zapewnić „prawdziwe słuchanie ludu Bożego”.

Komentarz: Pytamy, co oznacza to prawdziwe słuchanie ludu Bożego? Dziś już nam to Stolica Apostolska pokazała. Bergoglio całkowicie ignoruje głos szczerych katolików, którzy cierpią z powodu swojej wiary. Z drugiej strony bezpośrednio szuka i preferuje wszystkich niemoralnych maniaków i heretyków. Ich wypaczonych i niemoralnych pozycji Bergoglio słucha jako głosu ludu Bożego. Ale to jest rażące oszustwo.

Przykład: Przez dwa dni stał 90-letni prawowierny kardynał z Chin na mrozie w kolejce na audiencję, ostatecznie został odrzucony przez Bergoglia. Prawdopodobnie nie należy do Bożego ludu? Jednocześnie Bergoglio spędza całe weekendy z sodomitami i różnymi zboczeńcami i chętnie ich tzw. słucha.

Cytat z mediów: Ta synodalna droga najpierw przejdzie przez fazę diecezjalną, a następnie fazę kontynentalną, która da początek dla dwóch różnych „Instrumentum Laboris”.

Komentarz: Można przypuszczać, że oba Instrumentum Laboris zostały już napisane. To znowu będzie komedia. Dokument Instrumentum Laboris został opracowany przez grupę Bergoglia i na jego podstawie powstanie końcowy dokument. Obłudnie będzie trąbione, że jest to wynik tzw. konsultacji i głosu ludu Bożego. W rzeczywistości to tylko głos bergogliańskiej sekty zajmującej Kościół.

Podobna komedia miała miejsce w przypadku Amazonii. Napisano także Instrumentum Laboris, o którym niektórzy kardynałowie powiedzieli, że to nie tylko odstępstwo, ale także szczyt głupoty. Ale Bergoglio, który tzw. słucha ludu Bożego, w Instrumentum laboris nie zmienił ani słowa, a realizował go na Synodzie. Końcowym dokumentem go następnie potwierdził.

Machinacje z dokumentami miały też miejsce na Synodzie o Młodzieży. Po raz pierwszy w dokumentach pojawił się termin LGBT. Ze względu na afrykańskich biskupów termin ten nie został wymieniony w dokumencie końcowym. Pozostał jednak wprowadzony w dokumencie dodatkowym z adnotacją, że bez niego dokument końcowy jest nieważny. Tak więc ostatecznie dokument końcowy zawierał zatwierdzenie terminu LGBT, aczkolwiek w sposób ukryty. Niesamowita manipulacja i pomysłowość w promowaniu przestępczości!

Cytat z mediów: Dla Stolicy Apostolskiej jest takie ustalenie poszczególnych etapów gwarancją „udziału wszystkich w procesie synodalnym”. Jasne jest, że: „nie jest to proste wydarzenie, ale proces, w którym lud Boży, Kolegium Biskupów i Biskup Rzymu będą współpracować, każdy w zależności od pełnionej funkcji”.

Komentarz: Tak naprawdę nie chodzi o udział wszystkich, ale o komedię przed wszystkimi. W rzeczywistości ten tak zwany lud Boży, to będą osoby z szeregów sodomitów i heretyków. Kolegium Biskupów na Synodzie będzie się składać z przedstawicieli homosieci i lokajów Bergoglia, którzy zdradzili Chrystusa i Kościół. A zamiast biskupa Rzymu jest dziś tylko okupant – arcyheretyk Bergoglio. Będą działać według z góry określonego programu, ustalonego przez masońską elitę, której program Bergoglio wiernie realizuje, a to nawet idąc po trupach.

Cytat z mediów: Ten proces musi się rozpocząć bardzo szybko, ponieważ ten Synod „nowego pokolenia” rozpocznie się w październiku. Odbędzie się zarówno w Watykanie – Papież otworzy go 9 i 10 października – jak i w każdej diecezji w następnym tygodniu, 17 października, jak zapisano w dokumencie. Ta diecezjalna faza konsultacji z Bożym ludem potrwa 6 miesięcy do kwietnia 2022 r. Rezultat tych wkładów zostanie zebrany i przesłany do Rzymu, gdzie Sekretariat Generalny Synodu przygotuje pierwszy projekt Instrumentum Laboris do września 2022 r.

Komentarz: Z tego projektu jasno wynika, że jest to wcześniej ustalony proces z jasnym celem i żaden lud Boży nie będzie w stanie niczego dodać ani odjąć. W istocie jest to plan przejścia do pseudo-kościoła antychrysta New Age.

Cytat z mediów: Wtedy rozpocznie się faza kontynentalna, która potrwa od września 2022 do marca 2023. Będzie to dialog wokół pierwszego Instrumentum Laboris poprzez przeprowadzenie nowego rozeznania.

Komentarz: Nie jest to ani dialog, ani rozeznanie, bo wszystko jest już z góry ustalone.

Pytamy, co to jest ta droga nowego rozeznania? Nowe rozeznanie Bergoglio już zapoczątkował: bałwochwalstwo, czyli najcięższy grzech przeciwko Pierwszemu przykazaniu, nie jest już grzechem. Widzieliśmy to podczas intronizacji demona Pachamamy w październiku 2019 roku. Kolejnym etapem nowego rozeznania jest zniesienie Bożych i moralnych przykazań oraz promocja legalizacji związków sodomitów, a to jest bunt przeciwko Bogu. Dziś ta tak zwana Stolica Apostolska promuje ludobójcze szczepienia dla wszystkich. A za to na Bergogla złożono skargę do Drugiego Norymberskiego Trybunału za zbrodnie przeciwko ludzkości. Jeśli Bergogliowi uda się wprowadzić to nowe rozeznanie i nie zostanie najpierw rozeznany on sam jako heretyk, a nie papież, to wciągnie tym nowym rozeznaniem wszystkich do piekła.

Cytat z mediów: Dokument końcowy zostanie ponownie przesłany do Rzymu, do czerwca 2023 r. Sekretariat Generalny Synodu przygotuje projekt drugiego Instrumentum Laboris. Na zakończenie rozpocznie się trzeci i ostatni etap drogi synodalnej: etap Kościoła ekumenicznego w październiku 2023 roku.

Komentarz: Cel jest jasno określony, środki i metody jego osiągnięcia są już przemyślane: manipulacja, oszustwo i komedia. Jest to duchowy terroryzm Bergoglia, mający na celu nie tylko likwidację papiestwa, ale także całkowite zniszczenie Kościoła katolickiego.

Wniosek:

Drodzy katoliccy biskupi, Patriarchat zwraca się do biskupów Ameryki z listem z 30 maja. Ocenił w nim katastrofalną sytuację w Kościele pod destrukcyjnym przywództwem pseudo-papieża Bergoglio. Wskazał też na punkt wyjścia, a mianowicie – oddzielić się od arcyheretyka okupującego Stolicę Apostolską oraz przyjąć i ogłosić prawowitego papieża. Obecnie istnieje stan sede vacante, ponieważ arcyheretyk, który neguje istotę Kościoła i sam się z niego wyklucza, nie może być jego głową.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat jest w tym czasie głosem wołającego na pustyni: „Pokutujcie, bo bliskie jest królestwo niebieskie!” Plemię żmijowe, bergoglianscy faryzeusze i saduceusze, kto wam pokazł, jak uciec przed nadchodzącym Bożym gniewem? Wydajcie godny owoc nawrócenia... Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje godny owoc nawrócenia, będzie wycięte i w ogień wrzucone” (por. Mt 3:2-10).

Prawowierni biskupi, co najmniej dwa w każdym narodzie się zjednoczcie, oraz przyjmijcie i ogłosicie prawowiernego papieża ‒ tego, który wezwał Bergoglia, a wraz z nim całą homoseksualną sieć do abdykacji; tego, któremu leży na sercu prawdziwe przebudzenie Kościoła.

Stań w obronie prawowiernej doktryny, która zapewnia wieczne zbawienie. Postaw się dzisiaj i za ocalenie instytucji papiestwa. Podejmij ten krok nawet za cenę prześladowań, a nawet męczeństwa.

Drodzy biskupi, swoim listem pasterskim wezwijcie wiernych waszej diecezji do ustanowienia modlitewnych straży. Wytworzy to ciągłą modlitwę w każdej parafii w całej diecezji. Bóg wtedy zbawi swój lud. (Zobacz vkpatriarhat.org/pl/?p=11481)

Patriarchat wzywa również każdego szczerego księdza do wsparcia swojego biskupa w podjęciu tego radykalnego kroku, który powstrzyma już zaprogramowaną katastrofę.

Kto z was, prawowiernych biskupów, pozostanie tchórzem, wiedzcie, że waszą nieusprawiedliwioną biernością się nie ocalicie. Poza tym poniesiesz karę Bożą za swój współudział w likwidacji instytucji papiestwa i satanizacji Chrystusowego Kościoła. Bergoglio wykorzysta twoją bierność do tego, by zrealizować swoje zbrodnicze zamiary. W końcu i tak zostaniesz wyrzucony z biskupiej rezydencji. Ale co najgorsze, Bożym sądem zostaniesz potępiony za tchórzostwo, że nie zrobiłeś tego, co miałeś zrobić. Bergoglia się boisz, ale sprawiedliwej Bożej kary, która jest wieczna się nie boisz? Bóg chce, abyś zrobił radykalny krok, abś ocalił siebie i cały Kościół!

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr
biskupi-sekretarze

6.06.2021

Zapisz się do newslettera BKP
sendpulse.com/ee00f2f1c9/