Clicks921

12 prisľúbení Božského srdca

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho | Jn 19, 31-37 - evanjelizacia.eu