vi.news
36

Francis u ám và suy đồi đe dọa sự phán xét của Chúa

“Thời gian không còn nhiều; Không được lãng phí dịp này, kẻo chúng ta phải đối mặt với sự phán xét của Đức Chúa Trời vì chúng ta không thể trở thành những người quản lý trung thành của thế giới mà Ngài đã giao phó cho chúng ta chăm sóc,” Francis viết trong Thư ngày 9 tháng 10 gửi hội nghị khí hậu Glasgow COP26.

Francis bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham dự Hội nghị ở Scotland. Việc bảo tồn "Sự Tạo Hoá của Đức Chúa Trời" là đối với Francis trong thế giới quan có chọn lọc của mình, một trong những vấn đề đạo đức lớn của thời đại chúng ta. Ông ta không hiểu rằng sự tục hóa của đức tin và đạo đức mà ông ta cổ vũ, đang làm giảm Sự Tạo Hoá thành "bản chất" mà hệ tư tưởng cánh tả thống trị đang tiến hành một cuộc chiến gay gắt.

#newsVwxfuiiyoq