Clicks1.3K

pp.František posiela list do Poľska v súvislosti so zjaveniami sv.Faustíny

Svätý Otec venoval pozdrav Poľsku pri príležitosti 90. výročia prvého videnia sv. Faustíny Kowalskej. Zdôraznil, že posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. dostalo o celého sveta, predstavuje samotné evanjelium - radostnú zvesť Ježiša Krista. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal aj osobitný list plockému biskupovi Piotrovi Liberovi a celému spoločenstvu diecézy.

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 21. februára pápež František osobitne pozdravil poľských pútnikov prítomných na Námestí sv. Petra. Výročie, ktoré sa oslavuje v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Płocku v pondelok 22. febuára, pripomenul týmito slovami:

„Dnes moje myšlienky smerujú k svätyni v Płocku,
v Poľsku, kde sa pred deväťdesiatimi rokmi Pán Ježiš zjavil sv. Faustíne Kowalskej, zveriac jej osobitné posolstvo Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom sv. Jána Pavla II. sa to dostalo do celého sveta, a nie je ničím iným, než evanjeliom Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý nám darúva Otcovo milosrdenstvo. Otvorme mu srdce, vyslovujúc s vierou: «Ježišu, dôverujem ti».“


Pripomeňme si stručne udalosť spred 90 rokov, ako ju opísala sv. Faustína vo svojom Denníčku. Dňa 22. februára 1931 sa nachádzala v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Płocku, meste ležiacom asi 100 km na západ od Varšavy:

„Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Mlčky som sa hľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou radosťou. Po chvíli mi Ježiš povedal: «Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete»“ (Denníček, 47).

List pápeža Františka diecéze Płock

Diecéza Płock publikovala list pápeža Františka, ktorý pri tejto príležitosti zaslal tamojšiemu biskupovi Mons. Piotrovi Liberovi. Cituje v ňom aj ďalšie Ježišove slová, adresované sv. Faustíne, ktoré zaznamenala vo svojom denníku: „Ľudsto nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva“ (Denníček, 699). Svätý Otec v liste v tejto súvislosti píše:

„Povzbudzujem vás preto: obracajme sa na tento Prameň. Žiadajme Krista o dar jeho milosrdenstva. Nech nás objíme a prenikne. Majme odvahu vrátiť sa k Ježišovi, stretnúť sa s jeho láskou a milosrdenstvom vo sviatostiach. Pocíťme jeho blízkosť a nehu, a takto budeme aj my viac schopní milosrdenstva, trpezlivosti, odpustenia a lásky.

Apoštol milosrdenstva sv. Ján Pavol II., ktorý túžil po tom, aby sa posolstvo o Božej milosrdnej láske dostalo ku všetkým obyvateľom zeme, povzbudzoval: «Treba odovzdávať svetu oheň milosrdenstva. V Božom milosrdenstve svet nájde pokoj a človek šťastie»
(Krakov-Łagiewniki, 17. aug. 2002).“

Dnes, v pondelok 22. februára, sa o 17.00 vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Płocku bude sláviť Eucharistia, ktorú bude možné sledovať v priamom prenose cez kanál YouTube tejto svätyne.


vaticannews.va/…yroci-videnia-sv-faustiny.html
forthetruth333
Prečo ho volate svätý otec???s našou vierou nemá nič spoločné je to UZURPATOR Petrovho stolca
Peter(skala)
svätý otec a svätý stolec?
ked som bol puberťak, nechapal som ako niekoho alebo niečo na zemi môžu volať sväté... ked nič na zemi nie je dokonalé.
Rozumel som tomu, že tí, čo su v Nebi, tak pravom sa nazývaju svätými, lebo už nehrešia a nie je v nich nič zlého, len dobrého (dokonalosť), ale na zemi a svätí...?
😲
teoreticky moja mysel bola ako u protestantov, či sektarov, ale nejako som sa tým …More
svätý otec a svätý stolec?
ked som bol puberťak, nechapal som ako niekoho alebo niečo na zemi môžu volať sväté... ked nič na zemi nie je dokonalé.
Rozumel som tomu, že tí, čo su v Nebi, tak pravom sa nazývaju svätými, lebo už nehrešia a nie je v nich nič zlého, len dobrého (dokonalosť), ale na zemi a svätí...?
😲
teoreticky moja mysel bola ako u protestantov, či sektarov, ale nejako som sa tým netrápil - nezaujímalo ma to natolko, aby som hladal odpoved, skôr som sa uspokojil s vlastným nazorom, ktorý skôr odsudzoval taku terminologiu pripisujuc niekomu na zemi.

lenže po skusenostiach s Bohom a s Cirkvou som pochopil, že terminologia o svätosti, či už Stolice alebo pápeža sa vzťahuje hlavne na funkciu, ktoru zastávaju tieto osoby.

Pápež zastáva svätu funkciu a rovnako aj ostatní, ktorí sú sučasťou Stolice.

... ako hovorí Božie Slovo cez Ježiša: zakonici nastupili na Mojžišovui Stolicu, preto ich počuvajte, ale nekonajte podla ich skutkov.

Ježiš tým poukazal na 2 dôležité faktory:
1.Svätosť a 2.hriešnosť
1.Svätosť uradu: Mojžiová Stolica
2: hriešnosť osôb, ktoré zastavju Mojžišovu Stolicu

TO iste aj dnes:
Svätosť Svätej Stolice a uradu papeža
Hriešnosť osôb, ktoré zastávaju tieto urady
forthetruth333
Lenže Fero nie je pápež nenechavajte sa nazyvať otcami máte len Jedného na nebesiach.sú to ľudské názvy Pán ich nepoužíva
Peter(skala)
forte...odvolavaš sa na Bibliu ale prečo?
aby sme nikoho nenazyvali otcom, ani papeža?
lebo to protestanti použivaju tuto taktiku a na druhej strane píšeš, že Feri nie je papežom. Keby bol podla teba niekto iný, tak by sme ho mohli nazývať (svätým) otcom?
forthetruth333
Uzurpator a ničiteľ našej Viery nemôže byť nazývaný inak ako judáš
Peter(skala)
Ježiš nazval 1.pápeža satanom: odstup odo mna satan, nemáš zmysel pre Božie záujmy, ale len ľudské.

ale tiež ho nazval Petrom (skalou), na ktorej postavil Cirkev

zaujímavé, raz ho nazýva satanom a potom na ňom závisí Cirkev?
forthetruth333
Benedikt XVI je právoplatný pápež ak uznavaš fera je to tvoj problem a dosť veľký
Pán Ježíš hovorí stále môj milovaný vikár Benedikt,
forthetruth333
Benedikt XVI bude skoro zabitý a ja verím že ani tak neuverite
Peter(skala)
komu?
ale zaujimalo by ma, čo si mysliš o tom, že Ježiš povedal, aby kresťania "počuvali Kajfáša a Annáša"
...prečo Ježiš chcel, aby ludia počuvali Velknazov, ked vedel velmi dobre, že su to "uzurpátori a ničitelia viery"?!
- je to tam napísané, prečo to chcel, ale zaujimalo by ma, že ked to vtedy platilo, tak prečo nie dnes?
forthetruth333
Pán Ježíš vedie svoje ovečky NIE podľa vaších skopírovaných textov ale v čaSE PRíTOMNOM CEZ SVOJíCH PROROKOV
Peter(skala)
takže nakoniec ani nie Božie Slovo ale proroci... nakoniec u nich sa ukaže kto bol na spravnej strane.
forthetruth333
Proroci nehovoria sami od seba ako nazveš to čo im BOH káže šíriť?ved to čo šíria je Božie slovo