Beatus 1
"...On musiał ponownie dać człowiekowi utraconą godność i upokarzając się, stał się posłusznym. Musiał ponownie dać mu synostwo Boże i był opuszczony na krzyżu jako ktoś obcy Bogu: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Miał ponownie dać ludowi Bożemu swoje dziedzictwo i morderczym krzykiem został zdeptany i odrzucony przez sam lud! W ten sposób wypełniło się dzieło Odkupienia - poprzez …More
"...On musiał ponownie dać człowiekowi utraconą godność i upokarzając się, stał się posłusznym. Musiał ponownie dać mu synostwo Boże i był opuszczony na krzyżu jako ktoś obcy Bogu: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Miał ponownie dać ludowi Bożemu swoje dziedzictwo i morderczym krzykiem został zdeptany i odrzucony przez sam lud! W ten sposób wypełniło się dzieło Odkupienia - poprzez proces całkowicie przeciwny zamiarom ludzkim, proces, który zniszczył dzieło Jezusa w ludzie aż do tego stopnia, że najbliżsi Go zdradzili, opuścili i wyrzekli się Go. Zniszczone zostało w pierwszym momencie, pozornie, całe głoszenie Jezusa, a z Jego wielkiego nauczania pozostało w ludzie tylko straszne podsumowanie: "Bluźnił!". Apostołowie się rozproszyli i ten, który miał być głową nowego Kościoła i miał głosić światu Odkupiciela, rozpoczął życie publiczne od bardzo smutnego kazania: "Nie znam tego człowieka'. Wszystko przeszło przez Mękę, wszystko zostało zniszczone, odczytane na odwrót, Jezus bowiem musiał być posłuszny i przez posłuszeństwo wszystko ożywił! Pozostała jedynie miłość Jezusa, który jak nowy Izaak niósł na plecach krzyż ofiary i podążał na Kalwarię! On był posłuszny wszystkim: podał ręce, by zostać związanym, wystawił oblicze na ciosy i plwociny, ciało na biczowanie, głowę na ciernie, swoje ręce i nogi na gwoździe i pozwolił się prowadzić jak baranek, który nie wydaje z siebie głosu, choć jest strzyżony żelaznym narzędziem. Ponieważ był posłuszny, Jego imię stało się wielkie, była w nim moc najwyższa, ponad wszystkie ziemskie potęgi, a On ze swego grobu wyszedł chwalebny i triumfujący, aby już więcej nie umierać..."