Clicks882
csk.news
4

Záchvat Milosrdenstva: Mladý Kňaz Exkomunikovaný

Otec Michael DeSaye opustil Trentonskú Diecézu v USA, na ktorú bol vysvätený 2. Júna 2018, a vstúpil do sedevakantistického Seminára v Brooksville na Floride, ktorý vedie 71 -ročný Biskup Donald Sanborn.

Začiatkom sedemdesiatych rokov bol Sanborn (71) seminaristom Diecézy Rockville Center, ale potom sa pridal k Spoločnosti Pia X., kde bol vysvätený v Júni 1975. Je zakladateľom Seminára Pia X. St. Thomas Aquinas, ktorý sa teraz nachádza v Dillwyne, Virgínii. V roku 1983 Sanborn opustil Pia X. a prijal sedevakantizmus, ktorý verí, že Pius XII. (+1958) bol posledným skutočným pápežom, a preto všetci pápeži a väčšina sviatostí sú neplatné.

Otec DeSaye dospel k záveru, že neúspešný Druhý Vatikánsky Koncil (1962-1965) učí chyby proti Katolíckej viere a morálke a je nezlučiteľný s magistériom Cirkvi. Tieto rozpory ho priviedli k sedevakantizmu.

Požiadal Trentonského Biskupa Davida O'Connella, aby prijal jeho rezignáciu a odstránil jeho kňazské fakulty. O'Connell išiel o krok ďalej. V záchvate milosrdenstva exkomunikoval DeSayeho za rozkolníctvo, uvádza sedevakantistická webová stránka NovusOrdoWatch.org (13. Júl). Koncilová Cirkev spravidla odštiepencov pozýva a lichotí im a nazýva to „ekumenizmus“.

Cirkev koncilu vyhradzuje tvrdé tresty iba pre kňazov, ktorí sa obávajú koncilových aberácií. Nikdy ich neaplikuje na Antikatolíckych, pro-potratových a pro-homosexuálnych duchovných, ktorí hanobia liturgiu a verejne útočia na Cirkev, pretože táto skupina sa teší podpore médií mocných oligarchov.

#newsCwphyvizip

newsXrixjwmhug
Hermenegild
Kňazi navzájom sa oslovujú otče vo význame duchovný otec poverený duchovným vedením duše či kňazskej, či laickej.
štefan161
Poverený kým?
Bohom isto nie.
Hermenegild
Treba čítať Písmo. Vyvolení Bohom sú pomazaní. Pomazaní Duchom Sv.,ktorí v nich pôsobí, keď vykonávajú kňazský úrad.
štefan161
Taký mladý a už otec.