43:28
tadeo
22.7K
Męczennik miłości - Św. M. Kolbe. Św. Maksymilian Maria Kolbe Zobacz także: Św. Maksymilian Maria Kolbe - Św. Maksymilian Maria KolbeMore
Męczennik miłości - Św. M. Kolbe.

Św. Maksymilian Maria Kolbe
Zobacz także:
Św. Maksymilian Maria Kolbe - Św. Maksymilian Maria Kolbe
jadwiska
LITANIA DO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA
(Do prywatnego odmawiania)
Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Wielki miłośniku Boga,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Wzorze życia zakonnego,
Pragnący śmierci męczeńskiej,
Gorliwy apostole Japonii,
More
LITANIA DO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA
(Do prywatnego odmawiania)
Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Wielki miłośniku Boga,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Wzorze życia zakonnego,
Pragnący śmierci męczeńskiej,
Gorliwy apostole Japonii,
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Ukazujący ludziom ideał życia,
Miłośniku modlitwy,
Wzorze niezachwianej ufności,
Pociągający ludzi dobrocią i radością,
Pragnący nawrócenia grzeszników,
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Pragnący nawrócenia pogan,
Kochający bliźnich dla Boga,
Miłośniku umartwienia i pokuty,
Przykładzie posłuszeństwa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Wzorze anielskiej czystości,
Obrońco dobrych obyczajów,
Głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego,
Obrońco wiary świętej,
Apostole prasy katolickiej,
Apostole dobrego przykładu,
Wzorze znoszenia cierpień,
Przykładzie przebaczenia wrogom,
Umacniający współwięźniów na duchu,
Ofiarujący swe życie za rodzinę,
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Męczenniku Oświęcimia,
Chlubo polskiej ziemi,
Wsławiony po całym swiecie,
Wielki nasz orędowniku w niebie,
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,przepuść nam ,Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami święty Maksymilianie,Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy sie:
Wszechmogący,miłosierny Boże,który serce św.Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa,rozpal i nasze serca podobna miłością i ofiarnością,abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały.Przez Chrystusa Pana naszego .Amen.
Boże,który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości,prosimy Cię,abyśmy wiernie naśladowali wzór Świętego Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe.
Święty Maksymilianie,który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego,w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę...o którą pokornie proszę.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...
O Maryjo bez grzechu poczęta,módl się za nami,którzy sie do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy sie do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za Masonami i poleconymi Tobie.
Radek33
O św. Maksymilianie, w beznadziejności Oświęcimia
wnosiłeś miłość do życia Twoich towarzyszy obozu,
rozsiewałeś ziarna nadziei pośród rozpaczy
i dawałeś światu świadectwo, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Dopomóż mi stać się podobnym do Ciebie.
Spraw, aby wraz z Tobą, Maryją i Kościołem,
również moje życie głosiło, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Spraw, abym głodnym, uciśnionym, bezdomnym,
More
O św. Maksymilianie, w beznadziejności Oświęcimia
wnosiłeś miłość do życia Twoich towarzyszy obozu,
rozsiewałeś ziarna nadziei pośród rozpaczy
i dawałeś światu świadectwo, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Dopomóż mi stać się podobnym do Ciebie.
Spraw, aby wraz z Tobą, Maryją i Kościołem,
również moje życie głosiło, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Spraw, abym głodnym, uciśnionym, bezdomnym,
opuszczonym i zrozpaczonym
umiał nieść niezwyciężoną siłę miłości Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.