Clicks84

"Đối thoại" và "thương xót" bắt đầu hành động

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsGdtvyqaldg