CÓRKA MARYI
11.2K

JEZUS: Wszyscy, którzy otwarcie głoszą Moje Słowo, będą również cierpieć te same upokorzenia

JESUS: All those who openly proclaim My Word will also suffer the same indignities…